Innhold

bilde av gutt som er lei seg

Snakk med en trygg voksen

I Ullensaker finnes det mange voksne du kan snakke med om det du er urolig for, tanker, følelser og trivsel enten det gjelder deg selv, venner eller familie. Det er lurt at du snakker med noen av disse slik at du kan få hjelp. På denne siden kan du finne ut av hvem du kan kontakte, se ulike filmer og få gode råd.

Det er viktig at du går til den du syns er lettest å snakke med. Det kan for eksempel være en lærer/fagarbeider, miljøterapeut eller helsesykepleier. Har du allerede god kontakt med en voksen kan vedkommende hjelpe deg eller finne rett person i kommunen du kan snakke med.

Alle som arbeider med barn og unge har taushetsplikt. Det vil si at det du forteller ikke blir sagt til noen andre uten at du vet hvem som får informasjon og hvilken informasjon som blir gitt. Den voksne vil  ikke snakke med dine foreldre, eller med andre i kommunen, om det dere har snakket om uten at du vet om det.

Hvis det er nødvendig å involvere dine foresatte, kan du bestemme om du har lyst til å være med i samtalen eller ikke. Du bestemmer også om du har lyst til å snakke selv eller om den voksne skal fortelle det dere blir enige om. Hvis den voksne forteller, vil du likevel få mulighet til å si det du ønsker.

Du kan alltid ringe 116 111 og snakke med noen på alarmtelefonen for barn og unge.  De har åpent hele døgnet.

Musikkvideo om alarmtelefon 116 111

Trykk her for informasjon om andre du kan gå til eller ringe her i kommunen:

Helsestasjon for ungdom

Huset ungdomshus

Calypso ungdomshus

Atlas - Kulturarena for ungdom

Utekontakten i Ullensaker

Familieteamet

Barnevern

Sexologisk rådgivning

Familievernet

Samtaletilbudet 13-20

Trykk her for informasjon om nasjonale hjelpetelefoner og chattetjenester:

Kors på halsen800 333 21 (man-fre, kl. 14-22)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (hele døgnet)

Hjelpetelefonen Mental helse: 116 123 (hele døgnet)

Vold- og overgrepslinjen116 006 (hele døgnet)

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap815 55 201 (man-fre, kl. 09-16)

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte800 57 000 (hele døgnet) 

Oversikt over alle hjelpetelefoner

På Ung.no er det samlet gode tjenester for deg som ønsker å chatte med noen. Du kan se hvilke tjenester som finnes for temaer som:

  • Følelser, tanker og problemer
  • Kropp, kjønn og identitet
  • Mobbing
  • Rus og avhengighet
  • Sex, prevensjon og graviditet

Hva skjer hvis jeg ber om hjelp?

Først finner du og den voksne passende tid og sted for å snakke sammen. Under samtalen kan et samtalekart brukes for å få en god oversikt over samtalen. I slutten av samtalen blir dere enige om hva som vil skje videre. Dere blir enig om hva du kan gjøre, hva de voksne hjemme kan gjøre og hva de på skolen kan gjøre for at du skal få det bedre. 

Den voksne på skolen inviterer deg og dine foresatte til en ny samtale om hvordan det har gått, og hva dere tenker videre. Du kan fortsatt velge om du vil snakke med den voksne, enten alene eller sammen med dine foresatte.

Noen ganger kan det være behov for hjelp fra andre enn de på skolen. Uansett hva du og din familie får hjelp med, skal en trygg voksen snakke med deg. Vi ønsker å vite hvordan du opplever hjelpen og hva du tenker kan hjelpe deg best fremover.   

Vi vil sette av tid til å prate med deg hvis vi lurer på om noe kan være vanskelig eller utfordrende i livet ditt, eller om vi redd for at noen gjør deg noe vondt. Det gjør vi fordi vi vet at det noen ganger kan være vanskelig å selv be en voksen om hjelp.

Ullensaker kommune bruker Handlingsveileder for ansatte som hjelpemiddel når vi skal hjelpe barn og unge. Denne måten å jobbe på kaller vi Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Her kan du se en video som forklarer de voksne hva de skal gjøre hvis de blir urolige for et barn eller en ungdom.

Nyttige nettsteder for deg som er ung

Ung.no er det offentliges kanal for å dele informasjon med ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Barneombudet kan svare på spørsmål om dine rettigheter og gi deg råd og tips. Film om barneombudet

Barn av rusmisbrukere organisasjonen som jobber for deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem.

Du bestemmer, om nettvett for barn og unge i alderen 9-18 år

Jeg vil vite, lær mer om vold og overgrep

Aktivung.no Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med nedsatt funksjonsevne


Publisert: 21.01.2021 09:35:11
Sist endret: 28.04.2023 18:30