Barnevern

Kontakt oss

Telefon

46 47 34 01 kl:08:00 - 15:00 

Barnevernvakten

tlf: 64 99 32 70 etter kl.15:00

E-post  

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en e-post, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger. 

Barneverntjenesten 

Sende bekymringsmelding

Hvis du er usikker på om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt.

Når det er grunn til å tro at det alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten. Du kan melde som privatperson og offentlig ansatt.

På grunn av innføring av nytt system,vil det en periode IKKE være mulig å sende inn melding digitalt, via nasjonal portal for bekymringsmeldinger.

E- melding kan fortsatt benyttes.

 

Melde bekymring som privat person:

Last ned skjema, fyll ut  opplysninger. Meldingen kan sendes pr post, eller leveres i servicetorgets åpningstider

skjema-privatperson.docx (live.com)

 

Melde bekymring som offentlig ansatt:

Last ned skjema, fyll ut opplysninger. Meldingen kan lastes opp og sendes via KS svar ut, eller sendes pr post.

offentlig-melder.docx (live.com)

Ta gjerne kontakt på telefon for mer informasjon.

 

Send post til oss digitalt.

Digital post er effektivt for oss som mottaker og deg som avsender, både fordi vi mottar post med en gang du har sendt den og fordi vi kan lagre den direkte i vår sakssystem. I tillegg sendes alle opplysninger helt sikkert fra deg til oss.

 

KS SvarInn : Vi tar i mot  digitalpost via SvarInn fra andre kommuner og virksomheter, som benytter dette i sine løsninger.

Følgende organisasjonsnummer skal benyttes:  barneverntjenesten 883 870 972

 

E-dialog: Med e-dialog kan du  enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte,også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet. Du kan bruke e-dialog for henvendelser som timelister, rapporter og annen dokumentasjon, som ikke gjelder bekymring for barn.

Slik sender du dokumenter med e-dialog

  • Logg inn på  E-dialog med Bank ID
  • Velg om du sender som privatperson eller virksomhet
  • Fyll inn opplysninger
  • last opp dokumenter (dokumentet må være i PDF format)
  • send inn

 

Motta post digitalt

Dokumenter fra barneverntjenesten vil bli sendt til din elektroniske postkasse (Digipost eller Eboks). Dersom du ikke har dette, blir de sendt til Altinn-portalen din.

Har du ikke åpnet brevet i Altinn i løpet av to dager, vil de bli sendt som tradisjonelt brev. Brukere som har elektronisk postkasse mottar kun forsendelsen elektronisk.