Kontakt oss

Telefon

46 47 34 01 kl:08:00 - 15:00 

Barnevernvakten

tlf: 64 99 32 70 etter kl.15:00

E-post  

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en e-post, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger. 

Barneverntjenesten i Ullensaker

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge.