Kontakt oss

Telefon

46 47 34 01 kl:08:00 - 15:00 

Barnevernvakten

tlf: 64 99 32 70 etter kl.15:00

E-post  

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en e-post, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger. 

Barneverntjenesten i Ullensaker - Informasjon vedr. saksoppfølging fra og med 13.3.20

I sammenheng med Korona-virus er kapasiteten til barneverntjenesten svært begrenset. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Redusert bemanning og fravær kan føre til at barneverntjenesten ikke får fulgt opp alle forhold som planlagt iht. lovkrav.

Ullensaker kommune ved barneverntjenesten vil derfor følge Norsk Folkeinstitutts retningslinjer og interne beredskapplaner/kontinuitetsplaner og legge til rette for oppfølging av de familiene som trenger det mest. Kommunelegen har fattet vedtak som i stor grad begrenser klientkontakt

Enkelte frister og interne prosedyrer vil det derfor i denne perioden ikke være mulig å opprettholde.

Ved behov for kontakt ring: Vaktelefonen Ullensaker barneverntjeneste: 46 47 34 01 (8-15)  Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70