Tospråklig senter og innføringsklasser

Skogmo skole

66 10 93 05

Avdelingsleder tospråklig senter

66 10 93 07

E-post

Besøksadresse

Gamle Algarheimsvegen 200,

2052 Jessheim

Om tospråklig senter og innføringsklasser

Ullensaker kommune har innføringsklasser for barnetrinnet på Skogmo skole og tospråklig senter. Innføringsklassene er for nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 6 og 13 år (1.-7. trinn) bosatt i Ullensaker kommune. Innføringsklassene for elever på ungdomstrinnet er lokalisert på Vesong ungdomsskole. Uansett hvor i kommunen eleven er bosatt, vil innføringsklassen være klassen eleven møter i en periode.

Innføringsklassene er aldersblandede klasser med hovedfokus på norskopplæring. Elevene er delt i tre grupper; en klasse for 1.-2. trinnselever, en klasse for 3.-4. trinnselever og en klasse for 5.-7. trinnselever. 

 

Norskopplæring og kartlegging

Innføringsklassene arbeider etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter. I tillegg til norskopplæring har elevene samfunns- og naturfag, begrepsinnlæring i matematikk, kroppsøving, musikk samt noe kunst og håndverk.

 

Tidsperspektiv

Det er individuelt hvor lang tid det tar for elevene å lære norsk. Tidsmessig kan det variere fra ca. 6 måneder til maksimalt 2 år. Kartleggingsprøver viser når elevene skal overføres til sin nærskole/hjemskole. Kontaktlærere og avdelingsleder avgjør tidspunkt for overføring, og foresatte og hjemskoler blir informert i god tid. Informasjon og kartlegging blir gjennomgått og overlevert på overføringsmøte før eleven skal starte på hjemskolen. 

 

Tospråklig opplæring

Ullensaker kommune har tospråklig fagopplæring på hjemskolene for elever som har mangefulle ferdigheter i norsk språk. Kommunen har tospråklige lærere i arabisk, russisk, tjetsjensk, polsk, urdu, punjabi, farsi, dari, kurdisk, serbisk, kroatisk, bosnisk, thai og litauisk. 

 

Kontaktpersoner ved tospråklig senter

Rektor: Steinar Morten, telefon 66 10 93 05

Avdelingsleder barnetrinn: Lise Ullersmo, telefon 66 10 93 07

Avdelingsleder ungdomstrinn: Nils-Ståle Hovland, telefon 66 10 90 13