Tospråklig senter og innføringsklasser

Algarheim skole

96 94 36 50

Avdelingsleder tospråklig senter

46 50 89 65. 

E-post

Besøksadresse

Oscar Christensens veg 20,

2056 Algarheim

Om tospråklig senter og innføringsklasser

Ullensaker kommune har innføringsklasser for barnetrinnet på Algarheim skole. Innføringsklassene er for nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 6 og 13 år (1.-7. trinn) bosatt i Ullensaker kommune. Innføringsklassene for elever på ungdomstrinnet er lokalisert på Gystadmarka ungdomsskole. Uansett hvor i kommunen eleven er bosatt, vil innføringsklassen være klassen eleven møter i en periode.

Innføringsklassene er aldersblandede klasser med hovedfokus på norskopplæring. Elevene er delt i tre grupper; en klasse for 1.-2. trinnselever, en klasse for 3.-4. trinnselever og en klasse for 5.-7. trinnselever. 

 

Norskopplæring og kartlegging

Innføringsklassene arbeider etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter. I tillegg til norskopplæring har elevene samfunns- og naturfag, begrepsinnlæring i matematikk, kroppsøving, musikk samt noe kunst og håndverk.

 

Tidsperspektiv

Det er individuelt hvor lang tid det tar for elevene å lære norsk. Tidsmessig kan det variere fra ca. 6 måneder til maksimalt 2 år. Kartleggingsprøver viser når elevene skal overføres til sin nærskole/hjemskole. Kontaktlærere og avdelingsleder avgjør tidspunkt for overføring, og foresatte og hjemskoler blir informert i god tid. Informasjon og kartlegging blir gjennomgått og overlevert på overføringsmøte før eleven skal starte på hjemskolen. 

 

Tospråklig opplæring

Ullensaker kommune har tospråklig fagopplæring på hjemskolene for elever som har mangelfulle ferdigheter i norsk språk. Kommunen har tospråklige lærere i arabisk, russisk, tsjetsjensk, polsk, urdu, punjabi, farsi, dari, kurdisk, serbisk, kroatisk, bosnisk, thai og litauisk. 

 

Kontaktperson ved tospråklig senter

Avdelingsleder: Ingunn Smørgrav, telefon 46 50 89 65.