Innhold

  Dag og tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
FYSAK 07.50-08.30 FYS 5 FYS 7   FYS 6 FYS 5/6
1. økt 08.30-10.30

Ledermøte PU

08.45-11.00 

   

Læringsmiljøtimen 1. torsdag/mnd 08.30-09.30

Ressursteam 09.30

Leder/admin.møte drift 08.45-11.00 

Midttime m/spising 

12 min undervisning

10.30-11.30          
2. økt 11.30-13.30

1.trinn: 12.30

2.-7. trinn13.30

1.- 7. trinn: 13.30

MB-møte 13.30-14.15

1.- 7. trinn: 12.30

Basemøter SFO 11.30-12.30

Baseledermøte 11.30-12.30

1.- 6. trinn: 13.30

1.-2. trinn: 12.30

3.-7. trinn: 13.30

 Friminutt 13.30-13.45     

 Felles pause 30 min

Leksehjelp 12.30-14.30 trinn 6 + 7

 

 2.-7. trinn: 13.30

3. økt 13.45-14.45 Leksehjelp 13.30-15.30 trinn 6 + 7  

 

PU 13.00-15.30

 

7. trinn 14.45

 
Teammøter   T1+T2+T4+T7: 13.45-15.15 T3+T5+T6: 13.45-15.15    

Publisert: 19.12.2016 15:30:06
Sist endret: 19.12.2016 15:42