Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Rektor: Wenche Øien, telefon 66 10 91 32. E-post

Avdelingsleder team 1 og 8: Rina Grønlund, telefon 66 10 91 50. E-post

Avdelingsleder team 2, 3 og 4: Silje Sunde-Jordet, telefon 66 10 91 34. E-post

Avdelingsleder team 5, 6 og 7: Roy Idar Brandlistuen, telefon 66 10 91 35. E-post

Miljøterapeut: Line Korstadhagen, telefon 94 82 57 34. E-post

Konsulenter: Nina Brenni, telefon 66 10 91 30.

 

Transponder (Digital meldingsbok): Logg på meldingsbok.transponder.no med IDporten (MinID, BankID) 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.

 

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post: ullensaker.postmottak.jessheim.skole@ullensaker.kommune.no


Publisert: 30.11.2016 14:28:07
Sist endret: 24.02.2021 09:03