Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2023-24 har Jessheim skole og ressurssenter kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever fra andre inntaksområder på 3. og 4. trinn. 


Publisert: 10.06.2020 11:23
Sist endret: 08.05.2023 11:03