Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Jessheim skole og ressurssenter kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever fra andre inntaksområder på 1., 2., og 4. trinn. 


Publisert: 10.06.2020 11:23
Sist endret: 10.06.2020 14:54