Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Konstituert rektor: Bernt Helge Stokkevåg, telefon 66 10 93 05. E-post

Avdelingsleder 1. trinn og SFO: Ida Eilevstøl Gjøystdal, telefon 66 10 93 19. 

Avdelingsleder 2.- 4. trinn: Karin Svinø, telefon 66 10 93 18. E-post

Avdelingsleder 5.- 7. trinn: Nils Magne Glomsaker, telefon 66 10 93 06. E-post

Avdelingsleder senter for tospråklig opplæring: Lise Ullersmo, telefon 66 10 93 07. E-post

Spes.ped/leder for ressursteam: Anne Østerud Maarud. E-post

Miljøterapeut: Anne Merete Røssak, e-post

Konsulent: Aina Myrvold, telefon 66 10 93 00.

 

Transponder: 594 40 452

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post: postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no

 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.


Publisert: 02.12.2016 09:17:47
Sist endret: 02.12.2016 09:21