Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Rektor: Vegard Ulnes, telefon 467 86 230. E-post
Ida Eilevstøl Gjøystdal - konstituert rektor i perioden 01.08.2021-13.12.2021

Avdelingsleder 1. - 4. trinn og SFO: Ida Eilevstøl Gjøystdal, telefon 971 61 344. E-post
Madeleine Pereira Granheim - konstituert avdelingsleder i perioden 10.08.2021-13.12.2021

Avdelingsleder 5.- 7. trinn: Karin Svinø, telefon 948 43 060. E-post

Spes.ped/leder for ressursteam: Ann Kristin Bakkerud. E-post

Miljøterapeut: Anne Merete Røssaak. E-post

Konsulent/kontoret: Aina Myrvold, telefon 417 09 320.

Helsesykepleier: Janne Schneider, telefon 902 74 659.

 

Transponder (Digital meldingsbok): Logg på meldingsbok.transponder.no med IDporten (MinID, BankID) 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.

 

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post: postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no


Publisert: 02.12.2016 09:17:47
Sist endret: 25.06.2021 14:18