Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Skogmo skole kapasitet til å ta imot elever fra andre inntaksområder på 3., 5., 6. og 7. trinn.


Publisert: 10.06.2020 12:58
Sist endret: 10.06.2020 14:58