Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Rektor: Denis Aggrey, telefon 66 10 90 15. E-post

Avdelingsleder 8. trinn: Eilen R.M. Fladby, telefon 66 10 90 14. E-post

Avdelingsleder 9. trinn: Frank Sæther, telefon 66 10 90 12. E-post

Avdelingsleder 10. trinn: Geir Busterud, telefon 66 10 90 16. E-post

Rådgiver og avdelingsleder norsksenter: Nils-Ståle Hovland, telefon 66 10 90 13. E-post

Sosiallærer og spes.ped.koordinator: Kristin Tørud, telefon 66 10 90 09. E-post

Miljøterapeut: Monica Storhaug og Caroline Thoresen, telefon 66 10 90 24.

Konsulent: Eva Helen Zlatovic, telefon 66 10 90 10.

 

Transponder: 594 40 114

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post: ullensaker.postmottak.vesong.ungdomsskole@ullensaker.kommune.no

 

Vesongdragen

Vesongdragen er laget av FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ved Vesong ungdomsskole og er ment som en kilde til informasjon om rådsorganene i skolen og andre aktivitetsområder som berører foreldre/foresatte.

 

Transponder

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.


Publisert: 02.12.2016 14:10:52
Sist endret: 02.12.2016 14:12