Velkommen til Vesong ungdomsskole

En positiv hverdag for læring!

Vesong ungdomsskole ligger sentralt til på Kløfta. Skolen har elever fra 8. - 10. trinn og mottar elever fra skolene Bakke og Åreppen. 

Vesong ungdomsskole er en veldrevet skole med godt læringsmiljø og gode rutiner for det pedagogiske arbeidet. Vi har fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fag og gode rutiner for elevvurdering og kollegaveiledning.

Inndeling av skoledagen (ullensaker.kommune.no)


Publisert: 12.01.2023 09:58
Sist endret: 12.01.2023 09:59