Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Vesong ungdomsskole ikke kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever utenfor inntaksområdet.


Publisert: 12.06.2020 10:07
Sist endret: 12.06.2020 10:08