Innhold

Konserter & forestillinger

Kulturskolen arrangerer egne konserter og forestillinger flere ganger i semesteret, deltar en lørdag i måneden på Kulturkaféen, samt i mange andre sammenhenger. Kulturskolen har de siste årene hatt en storoppsetning under Lokal kulturuke i Ullensaker. Kulturskolen gjennomfører også større prosjekt i samarbeid med andre som BUSTivalen (barne- og ungdomsteaterfestivalen) som årlig arrangeres sammen med Romerike folkehøgskole. 

Vårt mål er at elevene skal ha mulighet til å opptre minst en gang hvert halvår, og det forventes at elevene deltar på felles arrangement og oppsetninger.

Elevavgift

Priser og gebyrer

 • Det gis ingen søskenmoderasjon, eller moderasjon ved deltakelse i flere aktiviteter
 • Nye elever får prøvetime før elevavgift faktureres
 • Faktura sendes høst og vår
 • Avgift fra tidligere semestre må være betalt før eleven kan starte opp på nytt semester
 • Forfalte ubetalte fakturaer purres før de sendes til inkasso
 • Debitorer som har flyttet fra kommunen må påregne at Ullensaker kommune blir brukt som verneting (forliksrådet)

Tap av plass

Følgende kan føre til tap av plass:

 • Uregelmessig fremmøte
 • Ugrunnet fravær over lang tid
 • Manglende betaling
 • Manglende interesse
 • Andre påtvingende grunner

Avgjørelsen taes av rektor.

Undervisning

Aktiviteten i Kulturskolen følger grunnskolens skolerute, bortsett fra oppstart ca. en uke senere om høsten og avslutning en uke tidligere om våren. Totalt ca. 36 undervisningsuker.

Undervisningen foregår hovedsaklig en gang i uken på ettermiddag-/ kveldstid, med litt varierende lengde. 

 • Sanggrupper: 30-60 min
 • Aspirantkor: 45 min
 • Barnekor: 45 min
 • Ungdomskor: 90 min
 • Dans: 45, 60, 75, 120 min
 • Teater: 90, 120 min
 • Instrument/ sang: 20-25 min, eller lengre tid i gruppe
 • Samspill/ gruppe: 45-120 min

Det er mulig å søke om lengre undervisningstimer. 

I forbindelse med prosjekt, konserter og forestillinger kan undervisningen bli lagt om i enkelte uker, og det må påregnes eksterne øvinger og annen undervisningsform.

Undervisningssteder

Ullensaker kulturskole har to egne baser for undervisning i tillegg til ulike barneskoler. Kulturskolens hovedbaser er i rådhuset på Jessheim og på Bakke skole, Kløfta. Undervisningen på Kløfta gis ved tilstrekkelig antall elever hos den enkelte lærer. I tillegg har lokaler for dans og teater på Fakkelstudioet - Jessheim storsenter.

Varierende fra år til år er det også undervisning ved flere av skolene i kommunen i samarbeid med skolekorpsene og f.eks. deler av kulturskolens danseundervisning, samt i Ullensaker kulturhus.


Publisert: 05.06.2020 07:26:14
Sist endret: 08.08.2023 11:12