Klassisk ballett er den grunnleggende teknikken for mange andre dansestiler. Pedagogene tar utgangspunkt i hver enkelt elevs fysiske forutsetninger. Undervisningen i klassisk ballett ved kulturskolen bygger på en funksjonell tilnærming til den klassiske ballettens formspråk. Gjennom tekniske øvelser ved barr og i senter, enkle koreografier og øvelser over gulvet du som elev få en forståelse og kjennskap til klassisk ballett.

Med den klassiske balletten får du en god kjennskap til bruk av musikalitet, frasering og dynamikk, og kan gi dansen et personlig uttrykk. Arbeidet med plassering, styrke, bruk av føtter, fleksibilitet og koordinasjon er utgangspunktet for en god teknikk. Vi jobber med å integrere pust i bevegelsene og skape grunnlag for en dynamisk og nyansert danseteknikk.

Klassisk ballett er en dansestil du kan ha glede av hele livet og som er en svært god base uansett hvilken dansestil du kjenner du har størst glede av. Vi oppfordrer alle våre elever til å ta denne timen!


Publisert: 29.06.2020 10:29
Sist endret: 01.07.2022 11:55