Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknad om plass

Søk plass på Kulturskolen her

Info og vilkår

Se dokument for mer informasjon om priser, vilkår etc. 

Info og vilkår

Vokal- og instrumentalundervisning

Ullensaker Kulturskole tilbyr undervisning på ulike instrument og sang/vokal. Opplæring på instrument anbefales fra barnet er fylt 8 år, og for individuell sangundervisning fra barnet er fylt 12 år. Kulturskolen har kortilbud der yngre sangere kan delta. Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Rådhuset på Jessheim, i kulturskolens base på Bakke skole på Kløfta, og noe desentralisert ute på barne- og ungdomsskolene i kommunen.

Søknadsskjema musikk

Dans

Danseundervisningen foregår i Ullensaker kulturhus og på Bakke skole på Kløfta. Tilbudet gis til barn i 3-års alder og ut videregående skole. Det er tilrettelagt for forskjellige alderstrinn, og felles for alle tilbud er at danseglede, kroppskontroll, uttrykk og rytme er viktige elementer i tilbudet. Elevene får delta på visninger og forestillinger i løpet av skoleåret.

Søknadsskjema - dans

Teater

Kulturskolen har et omfattende teatertilbud. Nedre aldersgrense er 1. klasse for ordinære tilbud.

BUsT (barne- og ungdomsteater)

Det gis tilbud i samarbeid med Romerike folkehøgskole om BUsT (barne- og ungdomsteater), der elevene i samarbeid med instruktørene lager små forestillinger. Tilbudet starter i september, tar pause medio november og starter opp igjen i januar for å avsluttes med visninger på BUsTivalen første søndag i mars. På BUsT-tilbudet kreves ingen forkunnskaper, her kan alle søke og delta dersom det er plass.

Videregående teatertilbud

Det gis også videregående tilbud, 5. - 7. klasse og fra 8. klasse - videregående skole. Dette er et tilbud til de med litt erfaring og som ønsker større utfordringer. Elevene fordyper seg i teaterteknikk, rolleanalyse, gjøglerteater, skyggeteater osv. Elevene deltar på forskjellige kulturskolearrangement, og det settes opp egen teaterforestilling i løpet av vårsemesteret der musikk- og dansetilbudet ved kulturskolen trekkes inn.

Søknadsskjema teater


Publisert: 06.12.2016 13:40:42
Sist endret: 08.06.2017 10:09