Innhold

Søknad om plass

Søk plass

Når og hvem kan søke?
 • Hovedopptaket har søknadsfrist 20. juni, men søknader mottas og behandles hele året.
 • Barn og unge i Ullensaker kommune til og med videregående skole kan søke opptak i kulturskolen. Ved ledig plass, kan andre utenfor kommunen søke. 
 • Alle som søker gruppetilbud som gitargruppe, band, kor, dans, sirkus, visuell kunst og teater, må søke om plass hvert år av hensyn til gruppeoppsett
 • Individuelle elever på sang og instrumental som er tildelt plass, behøver ikke søke. De som står på venteliste etter tidligere søknad behøver heller ikke søke på nytt.
 • Elever som ikke har individuelle tilbud fra tidligere gis prioritet ved opptak.
 • Melding om tildelt plass/ venteliste gis i juni/ juli og fortløpende utover skoleåret. Dersom innvilget plass ikke skal benyttes må Kulturskolens administrasjon få beskjed om dette snarest.
Utmeldingsfrister
 • For påfølgende vårsemester: 1. desember
 • For påfølgende høstsemester: 1. juni

Oppsigelse av plass meldes skriftlig til kulturskolen@ullensaker.kommune.no. Dersom utmeldingsfristen ikke overholdes faktureres det for hele semesteret.

Dans

Dans

I danseundervisningen bruker vi kroppen vår og utforsker hvilke bevegelsesmuligheter den har. Det finnes mange forskjellige sjangere innen dans, men på kulturskolen har vi i utgangspunkt størst fokus på jazzdansens stil og teknikk. Danseundervisningen foregår i Ullensaker kulturhus - Black Box samt på Bakke og Åreppen skole på Kløfta. Tilbudet gis til barn i 3-års alder og ut videregående skole. Det er tilrettelagt for forskjellige alderstrinn, og felles for alle tilbud er at danseglede, kroppskontroll, uttrykk og rytme er viktige elementer i tilbudet. Elevene får delta på visninger og forestillinger i løpet av skoleåret. Hos oss kan du gå på timer i jazz, danselek, liten og stor dansing, Youtube moves, klassisk ballett, breaking og musikal

Les mer om lærerne på dans

Timeplan

Søk plass 

Logo DanseRomDanseRom er et regionalt fordypningstilbud i dans på Øvre Romerike med oppstart høsten 2021.  Fordypningsprogrammet er et samarbeid mellom kulturskolene i regionen og danselinjen ved Jessheim Videregående skole.  

 

DanseRom skal:

 • bidra til fordypning for den enkelte elev, uansett alder
 • være en anledning til å bli kjent med videregående danselinje for ungdomsskoleelevene
 • være et supplement til annen danseundervisning for elever i videregående alder

Tilbudet er gratis for elever i kulturskolen og videregående skole. For eleverutenom disse gis en sterkt bredusert pris på kr 1.600 for hele skoleåret.

Hvordan bli med?

Det holdes årlig prøvedans for opptak, og vi ønsker alle danseglade ungdommer velkommen til å melde seg på til audition. Deltakelse på audition kreves for alle, men elever ved videregående danselinje er garantert plass.          Ta kontakt med din danselærer, eller e-post til: kulturskolen@ullensaker.kommune.no.

Les mer

Fordypningsprogrammet tilbyr helgesamlinger for elever fra 7.trinn og ut ungdomsskole, og for elever i videregående skolealder. Programmet består av samlinger i løpet av året der elever fra hele regionen møtes for intensive dansedager med dyktige pedagoger fra et bredt spekter av stilarter og spesialiseringer.  Som del av DanseRom får elevene personlig oppfølging og motivasjon for videre utvikling, et trygt og inspirerende miljø av medelever og dyktige pedagoger.  

Når er samlingene?

DanseRom vil skje følgende datoer og tider i skoleåret 2021/2022.

17.10 Jazz og break

14.11 Klassisk for moderne dansere og akrobatikk

30.1 Samtidsdans og hip hop

3.4 Samba/salsa/fedo og dansestil ut fra behov hos deltakerne

24.4 Jazz/kreativt og akrobatikk/sirkus-skills

Samlingene er fra kl 11-14:30. Vi anbefaler at man kommer 30 minutter før for å varme opp og gjøre seg klar.

Samlingene skjer på Jessheim Videregående skole eller Ullensaker kulturskoles Fakkelstudio i Jessheim storsenter. Nærmere beskjed om sted gis før hver samling.

Musikk

TrommerUllensaker Kulturskole tilbyr undervisning på ulike instrumenter og sang/vokal. Opplæring på instrument anbefales fra barnet er fylt 8 år, og for individuell sangundervisning fra barnet er fylt 12 år. Kulturskolen har kortilbud der yngre sangere kan delta. Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Rådhuset på Jessheim, i kulturskolens base på Bakke skole på Kløfta, samt noe desentralisert ute på barne- og ungdomsskolene i kommunen ved behov.

Les mer om lærerne på musikk

Søk plass

 

Eget instrument?

Kulturskolen har diverse instrumenter til utleie. Hovedsakelig treblåseinstrumenter og strykeinstrumenter. Elever som ønsker undervisning på piano må ha eget tangentinstrument hjemme, helst et piano. 

Ønsker du å spille i korps?

Ta direkte kontakt med korpsene i kommunen. Se her for kontaktinfo.

Sirkus

SirkusSirkus ved Ullensaker kulturskole er for elever fra 1.trinn til og med videregående skole. Du får lære ulike sirkusdisipliner, f.eks gulv- og luftakrobatikk, sjonglering, klovn og balansekunster.  Du får også trening i å vise dine nye ferdigheter fram for et publikum. Fokus ligger på lek og glede over ny mestring, konsentrasjon, fysisk utfoldelse og din utvikling av kroppsbevissthet, både på individnivå og scenisk.

Vi deltar i flere tverrfaglige prosjekter med dans, musikk og teater på kulturskolen, blant annet musikal og jul- og sommerforestillinger. Sirkustreningen gir muligheten for å oppleve spenning ved å stå på en scene, gleden ved å skape noe sammen, og mestre utrolige triks som ikke alle kan! "

Les mer om læreren på sirkus

Timeplan

Søk plass

 

 

Teater

TeaterKulturskolen har et omfattende teatertilbud. Nedre aldersgrense er 1. klasse for ordinære tilbud.

BUsT (barne- og ungdomsteater)

Det gis tilbud i samarbeid med Romerike folkehøgskole om BUsT (barne- og ungdomsteater), der elevene i samarbeid med instruktørene lager små forestillinger. Tilbudet starter i september, tar pause medio november og starter opp igjen i januar for å avsluttes med visninger på BUsTivalen første søndag i mars. På BUsT-tilbudet kreves ingen forkunnskaper, her kan alle søke og delta dersom det er plass.

Videregående teatertilbud

Det gis også videregående tilbud, 5. - 7. klasse og fra 8. klasse - videregående skole. Dette er et tilbud til de med litt erfaring og som ønsker større utfordringer. Elevene fordyper seg i teaterteknikk, rolleanalyse, gjøglerteater, skyggeteater osv. Elevene deltar på forskjellige kulturskolearrangement, og det settes opp egen teaterforestilling i løpet av vårsemesteret der musikk- og dansetilbudet ved kulturskolen trekkes inn.

Les mer om læreren på teater

Søk plass

Visuell kunst

Visuell kunstVisuellkunst undervisning foregår på Bakke skole på Kløfta, samt Atlas ungdomsarena og Døli skole på Jessheim. Tilbudet gis til elever fra 1. klasse til videregående skole. Vi arbeider med ulike teknikker, virkemidler og metoder innenfor billedkunst, tegning og maling. Kreativitet, fantasi og skaperglede står i fokus. Undervisningen foregår i aldersinndelte grupper og med individuelt tilpassede oppgaver.

Les mer om læreren på visuell kunst

Timeplan

Søk plass


Publisert: 06.12.2016 13:40:42
Sist endret: 13.01.2022 14:18