Innhold

Søknad om plass

 

Søk plass

Når og hvem kan søke?
  • Hovedopptaket har søknadsfrist 20. juni, men søknader mottas og behandles hele året.
  • Barn og unge i Ullensaker kommune til og med videregående skole kan søke opptak i kulturskolen. Ved ledig plass, kan andre utenfor kommunen søke. 
  • Alle som søker gruppetilbud som gitargruppe, band, kor, dans, sirkus, visuell kunst og teater, må søke om plass hvert år av hensyn til gruppeoppsett
  • Individuelle elever på sang og instrumental som er tildelt plass, behøver ikke søke. De som står på venteliste etter tidligere søknad behøver heller ikke søke på nytt.
  • Elever som ikke har individuelle tilbud fra tidligere gis prioritet ved opptak.
  • Melding om tildelt plass/ venteliste gis i juni/ juli og fortløpende utover skoleåret. Dersom innvilget plass ikke skal benyttes må Kulturskolens administrasjon få beskjed om dette snarest.
Utmeldingsfrister
  • For påfølgende vårsemester: 1. desember
  • For påfølgende høstsemester: 1. juni

Oppsigelse av plass meldes skriftlig til kulturskolen@ullensaker.kommune.no. Dersom utmeldingsfristen ikke overholdes faktureres det for hele semesteret.

Dans

Dans

I danseundervisningen bruker vi kroppen vår og utforsker hvilke bevegelsesmuligheter den har. Det finnes mange forskjellige sjangere innen dans, men på kulturskolen har vi i utgangspunkt størst fokus på jazzdansens stil og teknikk. Danseundervisningen foregår i Ullensaker kulturhus - Black Box samt på Bakke og Åreppen skole på Kløfta. Tilbudet gis til barn i 3-års alder og ut videregående skole. Det er tilrettelagt for forskjellige alderstrinn, og felles for alle tilbud er at danseglede, kroppskontroll, uttrykk og rytme er viktige elementer i tilbudet. Elevene får delta på visninger og forestillinger i løpet av skoleåret. Hos oss kan du gå på timer i jazz, danselek, liten og stor dansing, Youtube moves, klassisk ballett, breaking og musikal

Les mer om lærerne på dans

Timeplan

Søk plass 

Musikk

TrommerUllensaker Kulturskole tilbyr undervisning på ulike instrumenter og sang/vokal. Opplæring på instrument anbefales fra barnet er fylt 8 år, og for individuell sangundervisning fra barnet er fylt 12 år. Kulturskolen har kortilbud der yngre sangere kan delta. Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Rådhuset på Jessheim, i kulturskolens base på Bakke skole på Kløfta, samt noe desentralisert ute på barne- og ungdomsskolene i kommunen ved behov.

Les mer om lærerne på musikk

Søk plass

 

Eget instrument?

Kulturskolen har diverse instrumenter til utleie. Hovedsakelig treblåseinstrumenter og strykeinstrumenter. Elever som ønsker undervisning på piano må ha eget tangentinstrument hjemme, helst et piano. 

Ønsker du å spille i korps?

Ta direkte kontakt med korpsene i kommunen. Se her for kontaktinfo.

Sirkus

Sirkus" Ny-sirkus også kaldt sirkus-kunst ved Ullensaker kulturskole er for elever fra 1.trinn til og med videregående skole. Du får lære ulike sirkusdisipliner, f.eks gulv- og luftakrobatikk, sjonglering, klovn og balansekunster.  Du får også trening i å vise dine nye ferdigheter fram for et publikum. Fokus ligger på lek og glede over ny mestring, konsentrasjon, fysisk utfoldelse og din utvikling av kroppsbevissthet, både på individnivå og scenisk. Vi deltar i flere tverrfaglige prosjekter med dans, musikk og teater på kulturskolen, blant annet musikal og jul- og sommerforestillinger. Sirkustreningen gir muligheten for å oppleve spenning ved å stå på en scene, gleden ved å skape noe sammen, og mestre utrolige triks som ikke alle kan! "

Les mer om læreren på sirkus

Timeplan

Søk plass

 

 

Teater

TeaterKulturskolen har et omfattende teatertilbud. Nedre aldersgrense er 1. klasse for ordinære tilbud.

BUsT (barne- og ungdomsteater)

Det gis tilbud i samarbeid med Romerike folkehøgskole om BUsT (barne- og ungdomsteater), der elevene i samarbeid med instruktørene lager små forestillinger. Tilbudet starter i september, tar pause medio november og starter opp igjen i januar for å avsluttes med visninger på BUsTivalen første søndag i mars. På BUsT-tilbudet kreves ingen forkunnskaper, her kan alle søke og delta dersom det er plass.

Videregående teatertilbud

Det gis også videregående tilbud, 5. - 7. klasse og fra 8. klasse - videregående skole. Dette er et tilbud til de med litt erfaring og som ønsker større utfordringer. Elevene fordyper seg i teaterteknikk, rolleanalyse, gjøglerteater, skyggeteater osv. Elevene deltar på forskjellige kulturskolearrangement, og det settes opp egen teaterforestilling i løpet av vårsemesteret der musikk- og dansetilbudet ved kulturskolen trekkes inn.

Les mer om læreren på teater

Søk plass

Visuell kunst

Visuell kunstVisuellkunst undervisning foregår på Bakke skole på Kløfta, samt Atlas ungdomsarena og Døli skole på Jessheim. Tilbudet gis til elever fra 1. klasse til videregående skole. Vi arbeider med ulike teknikker, virkemidler og metoder innenfor billedkunst, tegning og maling. Kreativitet, fantasi og skaperglede står i fokus. Undervisningen foregår i aldersinndelte grupper og med individuelt tilpassede oppgaver.

Les mer om læreren på visuell kunst

Timeplan

Søk plass


Publisert: 06.12.2016 13:40:42
Sist endret: 23.02.2021 10:26