Innhold

Søknad om plass

Søk plass på Kulturskolen her

Når og hvem kan søke?

 • Hovedopptaket har søknadsfrist 20. juni, men søknader mottas og behandles hele året
 • Barn og unge til og med videregående skole kan søke opptak i kulturskolen. Innbyggere  i Ullensaker kan søke plass. Ved ledig plass kan andre søke
 • Alle som søker gruppetilbud som gitargruppe, band, kor, dans og teater, må søke hvert år av hensyn til gruppeoppsett
 • Individuelle elever på sang og instrumental som er tildelt plass behøver ikke søke. De som står på venteliste etter tidligere søknad behøver heller ikke søke på nytt
 • Elever som ikke har individuelle tilbud fra tidligere gis prioritet ved opptak
 • Melding om tildelt plass/ venteliste gis i juni/ juli og fortløpende utover skoleåret. Dersom innvilget plass ikke skal benyttes må Kulturskolens adminstrasjon få beskjed om dette snarest

Utmeldingsfrister

 • For påfølgende vårsemester: 1. desember
 • For påfølgende høstsemester: 1. juni

Oppsigelse av plass meldes skriftlig til kulturskolen@ullensaker.kommune.no. Dersom utmeldingsfristen ikke overholdes faktureres det for hele semesteret.

Vokal- og instrumentalundervisning

Ullensaker Kulturskole tilbyr undervisning på ulike instrument og sang/vokal. Opplæring på instrument anbefales fra barnet er fylt 8 år, og for individuell sangundervisning fra barnet er fylt 12 år. Kulturskolen har kortilbud der yngre sangere kan delta. Undervisningen foregår både i kulturskolens lokaler i Rådhuset på Jessheim, i kulturskolens base på Bakke skole på Kløfta, og noe desentralisert ute på barne- og ungdomsskolene i kommunen.

Eget instrument?

Kulturskolen har diverse instrumenter til utleie. Hovedsakelig treblåseinstrumenter og strykeinstrumenter. Elever som ønsker undervisning på piano må ha eget tangentinstrument hjemme, helst et piano. 

Ønsker du å spille i korps?

Ta direkte kontakt med korpsene i kommunen. Se her for kontaktinfo.

Søknadsskjema (digitalt)

Dans

Danseundervisningen foregår i Ullensaker kulturhus og på Bakke skole på Kløfta. Tilbudet gis til barn i 3-års alder og ut videregående skole. Det er tilrettelagt for forskjellige alderstrinn, og felles for alle tilbud er at danseglede, kroppskontroll, uttrykk og rytme er viktige elementer i tilbudet. Elevene får delta på visninger og forestillinger i løpet av skoleåret.

Søknadsskjema (digitalt)

Søknadsskjema - dans (pdf)

Teater

Kulturskolen har et omfattende teatertilbud. Nedre aldersgrense er 1. klasse for ordinære tilbud.

BUsT (barne- og ungdomsteater)

Det gis tilbud i samarbeid med Romerike folkehøgskole om BUsT (barne- og ungdomsteater), der elevene i samarbeid med instruktørene lager små forestillinger. Tilbudet starter i september, tar pause medio november og starter opp igjen i januar for å avsluttes med visninger på BUsTivalen første søndag i mars. På BUsT-tilbudet kreves ingen forkunnskaper, her kan alle søke og delta dersom det er plass.

Videregående teatertilbud

Det gis også videregående tilbud, 5. - 7. klasse og fra 8. klasse - videregående skole. Dette er et tilbud til de med litt erfaring og som ønsker større utfordringer. Elevene fordyper seg i teaterteknikk, rolleanalyse, gjøglerteater, skyggeteater osv. Elevene deltar på forskjellige kulturskolearrangement, og det settes opp egen teaterforestilling i løpet av vårsemesteret der musikk- og dansetilbudet ved kulturskolen trekkes inn.

Søknadsskjema (digitalt)

Konserter & forestillinger

Kulturskolen arrangerer egne konserter og forestillinger flere ganger i semesteret, deltar en lørdag i måneden på Kulturkaféen, samt i mange andre sammenhenger. Kulturskolen har de siste årene hatt en storoppsetning under Lokal kulturuke i Ullensaker. Kulturskolen gjennomfører også større prosjekt i samarbeid med andre som BUSTivalen (barne- og ungdomsteaterfestivalen) som årlig arrangeres sammen med Romerike folkehøgskole. 

Vårt mål er at elevene skal ha mulighet til å opptre minst en gang hvert halvår, og det forventes at elevene deltar på felles arrangement og oppsetninger.

Undervisning

Aktiviteten i Kulturskolen følger grunnskolens skolerute, bortsett fra oppstart ca. en uke senere om høsten og avslutning en uke tidligere om våren. Totalt ca. 36 undervisningsuker.

Kulturskolen har egne lokaler i Rådhuset på Jessheim og en base på Bakke skole, Kløfta. I tillegg er det undervisning på noen av skolene og i Ullensaker kulturhus. Undervisningen på Kløfta gis ved tilstrekkelig antall elever hos den enkelte lærer.

Undervisningen foregår hovedsaklig en gang i uken på ettermiddag-/ kveldstid, med litt varierende lengde. 

 • Sanggrupper: 30-60 min
 • Aspirantkor: 45 min
 • Barnekor: 45 min
 • Ungdomskor: 90 min
 • Dans: 45, 60, 75, 120 min
 • Teater: 90, 120 min
 • Instrument/ sang: 20-25 min, eller lengre tid i gruppe
 • Samspill/ gruppe: 45-120 min

Det er mulig å søke om lengre undervisningstimer. 

I forbindelse med prosjekt, konserter og forestillinger kan undervisningen bli lagt om i enkelte uker, og det må påregnes eksterne øvinger og annen undervisningsform.

Elevavgift

Se her for priser og gebyrer i Kulturskolen.

 • Det gis ingen søskenmoderasjon, eller moderasjon ved deltakelse i flere aktiviteter
 • Nye elever får prøvetime før elevavgift faktureres
 • Faktura sendes høst og vår
 • Avgift fra tidligere semestre må være betalt før eleven kan starte opp på nytt semester
 • Forfalte ubetalte fakturaer purres før de sendes til inkasso
 • Debitorer som har flyttet fra kommunen må påregne at Ullensaker kommune blir brukt som verneting (forliksrådet)

Tap av plass

Følgende kan føre til tap av plass:

 • Uregelmessig fremmøte
 • Ugrunnet fravær over lang tid
 • Manglende betaling
 • Manglende interesse
 • Andre påtvingende grunner

Avgjørelsen taes av rektor.


Publisert: 06.12.2016 13:40:42
Sist endret: 02.05.2019 09:26