Innhold

Avfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Forbudet gjelder også dersom du har private avløpsrenseanlegg og er da hjemlet i §5 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.

Lover og regelverk

 


Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 23.01.2020 09:27