Vann, avløp, renovasjon og vei

Revidering av VA-normen

Kommunens VA-norm er under revidering, og revidert VA-norm vil fortløpende bli publisert så fort arbeidet er ferdigstilt. Det estimeres at arbeidet er ferdig innen utgangen av 2023. I mellomtiden bes det om forståelse for at kommunen har krav til kommunal infrastruktur som ikke kommer frem like tydelig av dagens VA-norm. Dette kan for eksempel være krav til innbyggingsstykker og minstestørrelse på nedstignings- og inspeksjonskummer for at kommunens driftspersonell kan utføre nødvendig arbeid på best mulig måte.