Innhold

Hva er innbyggervarsling?

Ullensaker kommune varsler via SMS, e-post, og/eller talemelding til fasttelefon. Meldingen sendes som SMS til mobiltelefon og epost til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.

Alle enheter i et borettslag/sameie blir også varslet. Forutsetningen er at beboerne er oppført i Folkeregisteret med riktig adresse og at de har kontaktinformasjon i Kontaktregisteret.

Sårbar abonnent?

En sårbar abonnent er; en virksomhet som er avhengig av vann og vannkvalitet i sin daglige drift, eller en privatperson der svikt i vannforsyningen gir økt risiko for alvorlig sykdom, sammenliknet med andre abonnenter.

For at sårbare abonnenter skal bli varslet tidlig ved en hendelse, og at Ullensaker kommune har oversikt over hvor disse befinner seg, ber vi om at dere registrerer informasjon på varslemeg.no.

En slik registrering vil sikre at dere blir prioritert mottaker ved utsendelse av varsling fra kommunen. Det vil også gjøre det lettere for kommunen å få gitt direkte relevant informasjon ved hendelser og gjøre det enklere å planlegge for eventuelt nødvann, dersom dette blir aktuelt.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved koking av vann, vannavstengning, stengte veier, evakuering, vaksinasjon, andre generelle servicemeldinger eller hendelser som krever rask informasjon til alle innbyggere.

Hvordan finner vi deg?

Varsling 24 benytter ulike registre for å identifisere og innhente kontaktinformasjon for innbyggere i en husstand og kontaktpersoner i en bedrift:

 • Privatpersoner:

Informasjon om privatpersoner hentes fra Folkeregisteret til Skattedirektoratet. Kontaktinformasjon blir hentet fra det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet.

Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og epostadresse i dette kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.

 Oppdatering utføres via denne linken.

 • Bedrifter:

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

 • Tilleggsregister:

Det kan være flere grunner til å registrere en oppføring i Tilleggsregisteret

Har din bedrift behov for varsling til andre telefoner enn de som står oppført i de offisielle registrene?
Er du pårørende og har du eldre foreldre som ikke har oppføring i Kontaktregisteret?
Bor du på et annen adresse enn den som står i Folkeregisteret?

Du finner mer informasjon om Tilleggsregisteret på varslemeg.no

For privatpersoner

 • Gå til varslemeg.no
 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer"
 • Følg instruksjonene som blir gitt der
 • Legg til ny oppføring. Velg privat, oppgi adresse og kontaktinformasjon

For bedrifter

 • Gå til varslemeg.no
 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer"
 • Følg instruksjonene som blir gitt der
 • Legg til ny oppføring. Velg bedrift, oppgi adresse og kontaktinformasjon

Spesielt for sårbare virksomheter
For sårbare virksomheter, dvs. bedrifter som er avhengig av vann og vannkvalitet, for å drive sin virksomhet. Eksempler på denne type virksomheter:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kaféer

Her må du velge en «gruppe». Dette vil sikre at du blir prioritert mottaker ved utsendelse av varsling fra kommunen. Mao. du vil være blant de første som mottar melding ved en hendelse.

Merk: Du er selv ansvarlig for de opplysninger som registreres i Tilleggsregisteret. Om du eller din bedrift flytter er det ditt ansvar å oppdatere Tilleggsregisteret. Dersom du flytter til en annen kommune, husk å sjekke om din nye bostedskommune benytter Varsling 24.

Om du bytter e-postadresse eller får nytt mobilnummer er det også ditt ansvar å oppdatere Tilleggsregisteret.

 • Matrikkel:

Ved varsling av hjemmelshavere, dvs. eier av eiendom, innhentes informasjon fra det nasjonale eiendomsregisteret «Matrikkel». Alle hjemmelshavere for en eiendom blir varslet. Dersom eiendommen har festehavere, er det fester som blir varslet. Kontaktinformasjon innhentes fra de samme kontakt registrene som ved varsling av husstand og bedrift.

Ved varsling av fritidseiendommer vil Varsling 24 sende melding til hjemmelshaver/fester av fritidseiendommer med følgende boligkoder i Matrikkel:

161 - Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.)
162 - Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
163 - Våningshus benyttet som fritidsbolig
171 - Seterhus, sel, rorbu o.l.
172 - Skogs- og utmarkskoie, gamme

Har du ikke blitt varslet?

Vi sender varsling til innbyggere alle som er registrert med bostedsadresse i Folkeregisteret og henter kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret.

Sjekk at din informasjon er korrekt i registrene:

 1. Er du folkeregistrert på din adresse? skatteetaten.no/person/folkeregister
 2. Har du oppdatert din kontaktinformasjon? norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bedrifter må sjekke at informasjon er korrekt i registrene:

  1. Enhetsregisteret: Bruk eventuelt samordnet registermelding for å endre adresseinformasjon
  2. Se informasjon etter innlogging på Altinn portalen: altinn.no

Hva kan du gjøre?

Har du feil opplysninger er det ditt ansvar å oppdatere registrene. Varsling 24 har ingen tilgang til å gjøre oppdateringer på vegne av privatperson eller bedrifter.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Varsling 24 sender ikke melding til innbyggere som har såkalt «hemmelig nummer». Hvis du likevel ønsker å få varsel fra din kommune, må du registrere en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Her kan du krysse av for "hemmelig nummer" for å skjule informasjon fra varslingsloggen i Varsling 24.

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?
Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som sms til mobiltelefoner, som e-post og/eller som en automatisert talemelding til fasttelefon.

Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen, eller 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.
Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i Difis kontaktregister.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i Difis kontaktregister. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Publisert: 24.10.2018 14:47:00
Sist endret: 07.03.2023 14:08