Innhold

Hva er Varsling24?

Varsling24 er en løsning for varsling av kommunens innbyggere via sms, epost eller ved oppringing.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer innbyggere ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger og andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

 • Privatpersoner:

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres via denne linken.

 • Bedrifter:

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

 • Tilleggsregister:

Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no.

Har du ikke blitt varslet?
 • Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk Folkeregisteret. Meld eventuell flytting.
 • Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i kommunens tilleggsregister. Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat). Husk å endre dette hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune.
 • Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Oppdater informasjonen via denne linken.
 • Du kan også stå som kontaktperson for en virksomhet og motta eventuelle varsler fra kommunen. Registrer din virksomhet i kommunens tilleggsregister. Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift). Dette kan være spesielt aktuelt for såkalte sårbare bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet (for eksempel skoler, sykehjem, legesentre, restauranter og kafeer og lignende).

Ofte stilte spørsmål

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som sms til mobiltelefoner, som e-post og/eller som en automatisert talemelding til fasttelefon.

Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen, eller 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.
Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i Difis kontaktregister.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i Difis kontaktregister. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.

Publisert: 24.10.2018 14:47:00
Sist endret: 22.10.2021 08:36