Renovasjon

Spørsmål om avfallsbeholdere, endring av abonnementet, manglende henting av avfall og lignende? - Ta kontakt med ØRAS.

Henvendelser som gjelder nye abonnementer, etablering av renovasjonsanlegg, renovasjonsgebyret og fritak fra det samt forsøpling rettes til kommunen.

 

Næringsavfall? - Besøk ØRAS sine sider.