Innhold

Du er ansvarlig for tilgang til avfallsbeholdere og kontainere

Kommer ikke renovasjonsbilen fram, blir ikke avfallet ditt hentet. I sånne tilfeller har du heller ingen rett til ekstra henting uten kostnad.

Det er du som er bruker av beholdere eller nedgravde renovasjonsløsninger som skal sørge for at renovasjonsbilen har adkomst til disse.

Adkomst og vegetasjon

  • Adkomstvei fra kjørevei til beholdere skal være fri for hindringer.
  • Hekker, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen.

Plassering og avstand

  • Sørg for at dine beholderne står på egen eiendom og at plasseringen har avstand til kjørevei innenfor 8 meter.
  • Beholderne skal stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Plasseringen ikke skal føre til at renovatøren må gå trapper eller trille beholdere i bratt bakke.
  • Plasseringen av beholderne skal ikke være til sjenanse for omgivelsene.
  • Beholderne settes med håndtakene vendt ut på hentedag.
  • Husk også brannsikkerheten og plasser beholderne i god avstand fra husveggen.

Dersom plassering av beholderne ikke tilfredsstiller kravene kan kommunen kreve omplassering.

Krav til plassering som gjelder nedgravde løsninger finner du her.

Snømåking og strøing

  • Når det snør er det viktig at avfallsbeholdere er måkt helt frem og at lokkene på beholdere er fri for snø.
  • Husk å strø fra veien der renovasjonsbilen stopper og helt frem til avfallsbeholdere.

Tidspunktet for utplassering

Husk også at beholderne skal stå framme på henteplassen til kl.06:00 på de aktuelle hentedagene.

På såkalte innkjøringsdager (dager i forbindelse med helligdager) skal beholderne stå framme til kl.05:00 (mer informasjon om dette finner du i kalenderen for hentedager eller appen Min Renovasjon).

 

Takk for at du hjelper å tilrettelegge for en enklere hverdag for renovatøren!


Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 15.03.2021 10:53