Innhold

Visjonen og målene

De fire kommunene i Øvre Romerike (Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal) har laget en felles avfallsstrategi fram mot 2030. Du kan lese og laste ned hele dokumentet her.

 

Kommunenes visjon på dette området er "Sammen gjør vi avfall til ressurs". Visjonen skal fremheve forståelse av at avfall er en felles oppgave, og at avfall har en verdi og må behandles deretter.

 

Kommunene har satt seg seks mål mot 2030. Disse målene skal strukturere kommunenes arbeid innen avfall og renovasjon.

Mål 1: Avfallsmengdene per innbygger skal reduseres samtidig med at andelen avfall til ombruk og materialgjenvinning skal øke.

Mål 2: Renovasjonsordningen skal være robust og tilpasningsdyktig for fremtidig utvikling.

Mål 3: Avfallshåndteringen i kommunene skal drives på en mest mulig effektiv måte.

Mål 4: Innbyggerne på Øvre Romerike skal ha god forståelse for ordningen, betydningen av deres medvirkning og skal være blant de ledende kommunene på sortering.

Mål 5: Innbyggerne på Øvre Romerike skal ha lett tilgjengelige og gode renovasjonstjenester.

Mål 6: Klimagassutslippene fra avfallshåndtering skal reduseres.


Publisert: 23.04.2020 12:20:23
Sist endret: 22.05.2020 11:37