Innhold

Ikke legg igjen avfall

Det meste av avfall kan leveres gratis eller rimelig, enten til returpunkter, gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta imot avfall (det gjelder for eksempel EE-avfall, farlig avfall og apotekvarer).

Avfall på avveie kan være farlig for mennesker, dyr og miljøet, og er skjemmende.

Meld fra om forsøpling

Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger, kontakt Viken fylkeskommune.

Den som etterlater seg avfall er ansvarlig for det

Det å legge igjen avfall er brudd på norsk lov (§28 i forurensningsloven) og kan politianmeldes og straffes.

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den som har forsøplet er ansvarlig for opprydding.


Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 12.01.2024 09:52