Innhold

Svar på ofte stilte spørsmål om avløp

Hva er det greit å kaste i toalettet?

Kun tiss, bæsj og toalettpapir hører hjemme i toalettet. Alt annet avfall skal sorteres som restavfall, matavfall eller eventuelt spesialavfall.

Hva er det greit å skylle ned i kjøkkenvasken?

Kun vann, såpevann og lett avskylling av kopper og kar hører hjemme i kjøkkenvasken. Matrester, fett og sauser hører hjemme i matavfallet.

Hvorfor koble ut slamavskilleren?

Slamavskiller er som regel uønsket og unødvendig for bygninger som er tilknyttet offentlig avløpsledning. Det er derfor et godt miljøtiltak å koble ut!

I sjeldne tilfeller kan eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp pålegges å ha slamavskiller. Disse skal ikke kobles ut. Dette skyldes som regel at den kommunale avløpsledningen har lite fall eller er i en slik forfatning at den lett stoppes til. Kommunen vil da avslå søknad om utkobling av slamavskilleren, og overta ansvaret for fremtidige tømminger.

Hvorfor må jeg knytte meg til offentlig ledning for vann og avløp?

Reglene om tilknytningsplikt er gitt for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann. I tillegg er de gitt for å ivareta hensynet til at den offentlige vannforsyning og avløpstransport blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt.

Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går...

  • over eiendommen...
  • i veg som støter til eiendommen eller...
  • over nærliggende areal...

...skal etter plan- og bygningslovens § 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene. 

Svar på ofte stilte spørsmål om overvann

[Informasjon kommer]


Publisert: 28.09.2021 13:23:08
Sist endret: 28.09.2021 13:23