Brannvannskum

Brannvesenet er avhengig av brannvannskummer for å hente slokkevann. I villastrøk må brannvannskummen være maksimalt 100 meter fra der boligen din skal ligge. For annen type bebyggelse gjelder andre krav.

Hvis eksisterende kum ligger lenger unna enn det som kreves, kan kommunen pålegge deg å bygge en ny. Du må selv betale for å bygge kummen, men kommunen overtar deretter ansvaret for drift og vedlikehold.

Alternativet til en brannvannskum er å installere boligsprinkling i boligen din.

For mer informasjon om krav til brannvannskum og boligsprinkling, ta kontakt med kommunen.


Publisert: 28.10.2019 10:41
Sist endret: 23.01.2020 12:27