Innhold

Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Analyseresultater

2024

Januar 03 10

17

17

24 31
Februar 07

14

14

21 28  
Mars 

06

06

13 20    
April  03 10 17

24

24

30
Mai  08

15

15

22 29  
Juni           
Juli           
August           
September          
Oktober           
November           
Desember           

2023

Januar

04

04

11 18 25  
Februar 01 08

15

15

22  
Mars 01 08

15

15

22 29
April   12 19

26

26

 
Mai 03 10

15

15

24 31
Juni 07 14   28  
Juli

05

05

12

19

19

26  
August 02 09 16 23 30
September 06 13

20

20

27  
Oktober 04 11

18

18

25  
November 01 08 15

22

22

29
Desember  06

13

13

20    

 

2022

Januar

05

05

12 19 26  
Februar 02 09

16

16

23  
Mars 02 09

16

16

23 30
April 06 11

20

20

27  
Mai 04 11 18 25  
Juni 01 08 15 22

29

29

Juli 06

13

13

20  27  
August 03 10 17 24 31
September 07

14

14

21 28  
Oktober 05

12

12

19 26  
November 02 09

16

16

  30
Desember

07

07

14 21 28  

 

2021

Januar 06 13 20 27      
Februar 03 10 17 24  
Mars 03 10 17 24 29
April 07 14 21 28  
Mai 05 12 19 26  
Juni 02 09 16 23 30
Juli 07 14 21 28  
August 04 11 18 25  
September 01 08

15

15

 22 29
Oktober 06

13

13

20 27  
November 03 10

17

17

24  
Desember 01

08

08

15 20 27

2020

Januar 02 08 15 22 29
Februar 05 12 19 26  
Mars 04 11 18 25  
April 01 06 15 22 29
Mai 06 13 20 27  
Juni 03 10 17 24  
Juli 01 08 15 22 29
August 05 12 19 26  
September 02 09 16 23 30
Oktober 07 14 21 28  
November 04 11 18 25  
Desember 02 09 16 21 28

 2019

Januar 02 09 16 23 30
Februar 06 13 20 27  
Mars 06 13 20 27  
April 03 10   24 30
Mai 08 15 22 29  
Juni   12 19 26  
Juli 03 10 17 24 31
August 07 14 21 28  
September 04 11 18 25  
Oktober  02 09 16 23 30
November  06 13 20 27  
Desember  04 11 18    

2018

Januar 03 10 17 24

31

Februar 07 14 21 28  
Mars 07 14 21    
April 04 11 18 25  
Mai 02 09 16 23 30
Juni 06 13 20 27  
Juli 04 11 18 25  
August 01 08 15 22 29
September 05 12 19 26  
Oktober 03 10 17 24 31
November 07 14 21 28  
Desember 05 12 19    

2017

Januar 04 11 18 25  
Februar 01 08 15 22  
Mars 01 08 15 22 29
April 05   19 26  
Mai 03 10 16 24 31
Juni 07 14 21 28  
Juli 05 12 19 26  
August 02 09 16 23 30
September 06 13 20 27  
Oktober 04 11 18 25  
November 01 08 15 22  
Desember 06 13 20 27  

 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Veiledning til drikkevannsforskriften


Publisert: 28.10.2019 11:03:13
Sist endret: 23.01.2020 11:51