Borttauing av kjøretøy

Ullensaker kommune har myndighet til å fjerne kjøretøy. Se Vegtrafikkloven § 37 

Uregistrerte kjøretøy kan stå parkert på offentlig vei i 14 dager, se Vegtrafikkloven § 17. Etter 14 dager må kjøretøyet fjernes. Kommunen registrerer og fjerner uregistrerte kjøretøy. For å unngå borttauing må kjøretøyet fjernes før det har gått 14 dager.

Du kan melde ifra om uregistrerte kjøretøy til kommunen. 

Du kan kontakte kommunen eller Dal Auto bilberging på telefon 63 95 15 37.

Hva koster en inntauing?

Det er normalt en fastpris pr. kjøretøy samt en døgnpris som påløper hvert døgn inntauingsselskapet har ditt kjøretøy i forvaring. Ta kontakt med inntauingsselskapet for priser.

Hvordan klager jeg på borttauing?

Du kan klage hvis du har fått ditt kjøretøy borttauet. Klage må sendes skriftlig til kommunen postmottak@ullensaker.kommune.no 

Ullensaker kommune har myndighet til å fjerne kjøretøy. Se Vegtrafikkloven § 37


Publisert: 28.10.2019 10:50
Sist endret: 09.06.2021 22:33