Innhold

DnB Bygget

 • Adresse: Storgata 12, 2050 Jessheim
 • Bruk: Kontor og næring
 • Arkitekt: Arconsult Ove Bøe AS
 • Landskapsarkitekt: Arconsult Ove Bøe AS og Norconsult AS
 • Entreprenør: Backe Romerike AS
 • Tiltakshaver: Jessheim Storsenter AS
 • Areal: 3675 m2
 • Energimerke: B
 • Foto: Arconsult Ove Bøe AS

Hedrende omtale

Jessheim Kirke

Foto av Jessheim kirke

 • Adresse: Rådhusvegen 5, Jessheim
 • Bruk: Kirke
 • Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS v/Tore Wiig
 • Landskapsarkitekt: VSO Consulting
 • Andre aktører: Stefan Qvisen (medarbeider)
 • Entreprenør: Ø.M.Fjeld
 • Tiltakshaver: Ullensaker Kirkelige Fellesråd
 • Areal: 800 m2 hvorav 400 m2 er nytt kirkerom
 • Energimerke: B
 • Foto: Tore Wiig

 

Kløfta aktivitets- og idrettspark, Bakkedalen 

Foto av Bakkedalen aktivitets- og idrettspark

 • Adresse: Bakkedalen, Kløfta
 • Bruk: Aktivitets- og idrettspark
 • Arkitekt: Pir II
 • Landskapsarkitekt: Pir II
 • Andre aktører: Nordby Maskin AS
 • Tiltakshaver: Ullensaker kommune
 • Areal: 90 daa.
 • Energimerke: Ikke aktuelt
 • Foto: Pir II

 

 

Modern Activity Center

 

 

 • Adresse: Balder Allé 16, Gardermoen næringspark
 • Bruk: Aktivitetssenter med vindtunnel
 • Arkitekt: Nordic - Office of Architecture
 • Landskapsarkitekt / IARK: Nordic - Office of Architecture
 • Andre aktører: Aas Jacobsen (RIB), Ø.M. Fjeld (Totalentreprenør)
 • Tiltakshaver: Møller Eiendom
 • Areal: 1800 m2 totalt (BTA)
 • Energimerke: B
 • Foto: Nordic Office of Architecture

 

 

 

Jessheimbadet

 

 

 

 • Adresse: Aktivitetsvegen 11, Jessheim
 • Bruk: Svømmehall
 • Arkitekt: NUNO Arkitektur AS
 • Landskapsarkitekter: In Situ AS landskapsarkitekter
 • Entreprenør: Seby AS
 • Tiltakshaver: Ullensaker kommune
 • Areal: 7000m2 BTA
 • Energimerke: B (i kategori idrettshall)
 • Foto: NUNO Arkitektur AS

 

 

 

Landskapsanlegget Sagabyen 

 

 

 • Adresse: Dampsaga allé 12, Jessheim
 • Bruk: Offentlig park og uteområder for boliger
 • Landskapsarkitekt: Grindaker AS
 • Arkitekt: Fabel arkitekter (tidligere ØKAW AS), Fosse og Aasen AS, Linje Arkitektur AS, Erik Ruud (reguleringsarkitekt)
 • Entreprenør: ØM Fjeld, Nordby Maskin
 • Tiltakshaver: Jessheim Byutvikling AS
 • Areal: ca 60 daa
 • Energimerke: Ikke aktuelt
 • Foto: Grindaker

 

 

 

Sagaparken med Frivillighetshusene

 

 Bilde som viser Frivillighetssentralen ved Sagaparken

 

 • Adresse: Sveavegen 36, Jessheim
 • Bruk: Offentlig park med næring i bevaringsverdig bebyggelse 
 • Landskapsarkitekt: Grindaker AS
 • Arkitekt: Fabel arkitekter (tidligere ØKAW AS), Fosse og Aasen AS, Linje Arkitektur AS, Erik Ruud (reguleringsarkitekt)
 • Entreprenør: ØM Fjeld, Nordby Maskin
 • Tiltakshaver: Jessheim Byutvikling AS
 • Areal: 5700 m2
 • Foto: Ullensaker kommune

 

 

 

Boligprosjektet Saga atrium

 

 

 • Adresse: Dampsaga Allè 5, Jessheim
 • Bruk: Boliger med næring i første etasje
 • Arkitekt: Linje Arkitektur AS, Erik Ruud (reguleringsarkitekt)
 • Landskapsarkitekt: Grindaker AS
 • Entreprenør: Ø.M.Fjeld
 • Tiltakshaver: Jessheim byutvikling
 • Areal: 5200m2 (BRA)
 • Energimerke: C
 • Foto: Linje Arkitektur

 

Fargerik overgang Jessheim Storsenter

 • Adresse: Storgata 6/Furusethgata, Jessheim
 • Bruk: Bru mellom to deler av kjøpesentret
 • Arkitekt: PLUS ARKITEKTUR
 • Arkitekt forprosjekt: Hille & Melbye arkitekter
 • Entreprenør: Skanska Norge AS
 • Tiltakshaver: Harald Kværner Eiendom AS
 • Areal: 270m2
 • Energimerke: Ikke oppgitt
 • Foto: PLUS ARKITEKTUR

 

Midlertidig lekeplass ved rådhuset

 • Adresse: Furusethgata 12, Jessheim
 • Bruk: Midlertidig lekeplass
 • Arkitekt: Enhet for Plan og næring
 • Ev. andre aktører: Avdeling for Park og Idrett (grunnarbeid og gjennomføring), Kompan (leverandør av utstyr og dekke)
 • Tiltakshaver: Ullensaker kommune
 • Areal: 600m2
 • Energimerke: Ikke aktuell
 • Foto: Ullensaker kommune

 

Boligprosjektet Postgården 

Dette prosjektet var ikke ferdigstilt på nominasjonstidspunktet, og dermed kvalifiserte seg ikke til årets Arkitekturpris, men nomineres automatisk neste år. 

 • Adresse: Veibergata 5-11, Jessheim
 • Bruk: Bolig med næring, påbygg til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse
 • Arkitekt: Arkitekt Atle Klungrehaug, Lillestrøm Arkitektkontor (reguleringsarkitekt)
 • Tiltakshaver: Grefsen Eiendom/Uller Eiendom AS
 • Foto: Ullensaker kommune

Publisert: 29.03.2022 15:39:23
Sist endret: 17.01.2023 10:56