Byutvikling

Gatekunst på Jessheim

Om denne nettsiden

Velkommen til nettsiden om byutvikling i Ullensaker kommune!

Her kan du lese om aktuelle tema for bytuvikling, hvordan vi jobber for å få til en trivelig by, og om hvordan du som innbygger kan være med å medvirke i planleggingen. 

Aktuelt

Nye regler for bruk av elsparkesykler i Jessheim

Nye regler for bruk av elsparkesykler har trådt i kraft. Lurer du på hva som gjelder? Les mer »

 

"Formingsveileder for Jessheim sentrum" vedtatt

Formannskapet vedtok "Formingsveileder for Jessheim sentrum" den 26.04.2022 sak 74/22. Veilederen skal legges til grunn i vurdering av alle plan- og byggesaker innenfor Byplanens planområdet. Formingsveileder for Jessheim sentrum er utarbeidet med hensikt om å fremme kvalitet og estetikk i byutviklingen, samt å gi inspirasjon til hvordan ulike prosjekter kan bidra til å skape attraktive byrom og møteplasser.  Les mer »

ByLAB - samtaler om byen er i gang

Bylab er medvirkningsarena der innbyggere og kommunen kan snakke sammen om ulike temaer innenfor byutvikling og skape en felles forståelse om framtiden. Les mer »

 

 

Slik jobber vi med byutvikling

Byplanlegging

Her kan du lese mer om gjeldende kommunedelplaner, byutviklingsprinsipper, formingsveiledere og mer.

Les mer »

Medvirkning

Her kan du lese om når og hvordan du kan si din mening om byutvikling, og holde deg oppdatert om pågående medvirkningsprosesser og høringer.

Les mer » 

Mobilitet 

Her kan du lese om hvordan vi jobber for å legge til rette for grønnere mobilitet, laste ned sykkelplaner og finne info om el-sparkesykler. 

Les mer »

Byliv

Her kan du lese om hvordan vi jobber med å legge til rette for byliv.  

Les mer »

Utbygging

Informasjon om utbyggingsprosjekter:

 


Bilde av Storgata på Jessheim

Jessheimplanene

Dette er gjeldende kommunedelplaner for Jessheim: