Byutvikling

Gatekunst på Jessheim

Om denne nettsiden

Velkommen til nettsiden om byutvikling i Ullensaker kommune!

Her kan du lese om aktuelle tema for bytuvikling, hvordan vi jobber for å få til en trivelig by, og om hvordan du som innbygger kan være med å medvirke i planleggingen. 

Aktuelt

ByLAB - samtaler om byen er i gang

BylabBylab er medvirkningsarena der innbyggere og kommunen kan snakke sammen om ulike temaer innenfor byutvikling og skape en felles forståelse om framtiden. Les mer »

 

Kommende ByLAB

  • 8. juni kl. 1800 - 2030 - Bylab 4: "En by for alle", Jessheim bibliotek
  • Dato kommer - Bylab 5 "Produksjonsbyen"

Nå kan du nominere til Arkitekturprisen for 2022

Vet du om et nytt bygg, restaureringsprosjekt, byrom eller park som fortjener å bli hedret som Ullensakers beste i 2022?

Nå kan du sende inn forslag til Arkitekturpris for Ullensaker kommune 2022. Påmeldingsfrist er søndag 15. mai 2022. Nominer her»

 

"Formingsveileder for Jessheim sentrum" vedtatt

Formannskapet vedtok "Formingsveileder for Jessheim sentrum" den 26.04.2022 sak 74/22. Veilederen skal legges til grunn i vurdering av alle plan- og byggesaker innenfor Byplanens planområdet. Formingsveileder for Jessheim sentrum er utarbeidet med hensikt om å fremme kvalitet og estetikk i byutviklingen, samt å gi inspirasjon til hvordan ulike prosjekter kan bidra til å skape attraktive byrom og møteplasser.  Les mer »

Slik jobber vi med byutvikling

Byplanlegging

Her kan du lese mer om gjeldende kommunedelplaner, byutviklingsprinsipper, formingsveiledere og mer.

Les mer »

Medvirkning

Her kan du lese om når og hvordan du kan si din mening om byutvikling, og holde deg oppdatert om pågående medvirkningsprosesser og høringer.

Les mer » 

Mobilitet 

Her kan du lese om hvordan vi jobber for å legge til rette for grønnere mobilitet, laste ned sykkelplaner og finne info om el-sparkesykkler. 

Les mer »

Byliv

Her kan du lese om hvordan vi jobber med å legge til rette for byliv.  

Les mer »

Utbygging

Informasjon om utbyggingsprosjekter:

 


Bilde av Storgata på Jessheim

Jessheimplanene

Dette er gjeldende kommunedeplaner for Jessheim: