Byutvikling

Rådhusplassen

Om denne nettsiden

Velkommen til nettsiden om byutvikling i Ullensaker kommune!

Her kan du lese om aktuelle tema for bytuvikling, hvordan vi jobber for å få til en trivelig by, og om hvordan du som innbygger kan være med å medvirke i planleggingen. 

Kontakt ByLAB på:

bylab@ullensaker.kommune.no

Aktuelt

Byplan Jessheim 2050 - Fristen for høring av planprogram er gått ut

Høringsperioden for planprogram var 16. november til 15. januar. Da varslet vi oppstart av planarbeidet med ny Byplan for Jessheim 2050 og la planprogrammet ut til offentlig ettersyn, i tråd med vedtaket i Formannskapet den 25.10.2022. Planprogrammet er en plan for planen. Forslaget viser hvilke problemstillinger og tema som vil bli vurdert i det kommende planarbeidet og hvordan prosessen er tenkt gjennomført. Her kan du lese forslag til planprogrammet som var på høring»

Vi flytter ByLAB på Rådhusplassen!

Bylab

I perioden fra 7-19. november setter vi opp et midlertidig byplankontor, ByLAB på Rådhusplassen. ByLAB er åpent for alle, så kom gjerne innom for en prat eller delta på ulike aktiviteter som arrangeres både på dag- og kveldstid. I løpet av disse to ukene ønsker vi å synliggjøre arbeidet med Byplan, informere og engasjere om arbeidet med byutvikling, og være tilgjengelig for en prat om Jessheims utvikling fram mot 2050.

Kom og snakk med våre planleggere - sammen kan vi tegne de lange linjene for utvikling av Jessheim. Les mer »

 

 

"Jessheim hage" vinner Arkitekturpris for Ullensaker kommune 2022

Bilde av rekkehusene i Jessheim hage

Boligprosjektet "Jessheim hage" på Langbråten i Jessheim ble kåret til vinneren av Arkitekturpris for Ullensaker kommune i 2022. Skulpturen "Broken thrones" på Nordbytjernet fikk hedrende omtale. Les mer »

"Formingsveileder for Jessheim sentrum" vedtatt

Formannskapet vedtok "Formingsveileder for Jessheim sentrum" den 26.04.2022 sak 74/22. Veilederen skal legges til grunn i vurdering av alle plan- og byggesaker innenfor Byplanens planområdet. Formingsveileder for Jessheim sentrum er utarbeidet med hensikt om å fremme kvalitet og estetikk i byutviklingen, samt å gi inspirasjon til hvordan ulike prosjekter kan bidra til å skape attraktive byrom og møteplasser.  Les mer »

Nye regler for bruk av elsparkesykler i Jessheim

Nye regler for bruk av elsparkesykler har trådt i kraft. Lurer du på hva som gjelder? Les mer »

 

Slik jobber vi med byutvikling

Byplanlegging

Her kan du lese mer om gjeldende kommunedelplaner, byutviklingsprinsipper, formingsveiledere og mer.

Les mer »

Medvirkning

Her kan du lese om når og hvordan du kan si din mening om byutvikling, og holde deg oppdatert om pågående medvirkningsprosesser og høringer.

Les mer » 

Mobilitet 

Her kan du lese om hvordan vi jobber for å legge til rette for grønnere mobilitet, laste ned sykkelplaner og finne info om el-sparkesykler. 

Les mer »

Byliv

Her kan du lese om hvordan vi jobber med å legge til rette for byliv.  

Les mer »

Utbygging

Informasjon om utbyggingsprosjekter:

 


Bilde av Storgata på Jessheim

Jessheimplanene

Dette er gjeldende kommunedelplaner for Jessheim: