By- og tettstedsutvikling

Rådhusplassen

Om denne nettsiden

Velkommen til nettsiden om byutvikling i Ullensaker kommune!

Her kan du lese om aktuelle tema for bytuvikling, hvordan vi jobber for å få til en trivelig by, og om hvordan du som innbygger kan være med å medvirke i planleggingen. 

Status for Byplan Jessheim 2050

I forbindelse med høring av Byplan Jessheim 2050 har vi mottatt 117 innspill. Innspillene har kommet fra innbyggere, næringsliv, velforeninger, organisasjoner og statlige og regionale aktører. Tusen takkDette viser at det er et stort engasjement rundt utviklingen av Jessheim frem mot 2050.

Nedenfor har vi listet opp noen temaer og ord som går igjen i innspillene. Det er masse nyttig informasjon og kunnskap som vi  jobber med, og tar med oss videre utover i byplanplanprosessen.  Vi håper å få ferdigstilt endelig forslag til ny byplan før sommeren 2024. Kommunedirektøren vil svare ut alle innspill i et sluttdokument som legges ved den politiske behandlingen av nytt forslag til byplan! 

Planforslag - Byplan Jessheim 2050 (ullensaker.kommune.no) 

En ordsky som viser et utvalg av tematiske ord som har blitt tatt opp i høringsinnspillene til Byplan Jessheim 2050.

Forslag til Byplan Jessheim 2050

Kommunestyret vedtok i møtet 20.06.2023, sak 70/23, at forslag til Byplan Jessheim 2050 med tilhørende plankart, bestemmelser og temakart skulle legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsperioden var fra 07.07.2023 til 30.09.2023. Det kom inn rund 120 innspill i høringsperioden. Alle innkomne uttalelser blir vurdert, og det jobbes med å avklare hvilke justeringer som er nødvendig på bakgrunn av høringsinnspill.

Les mer om planforslaget her »

Byplan Jessheim 2050 - Planprogram er fastsatt

Kommunestyret har fastsatt planprogrammet for Byplan Jessheim 2050 i møtet 28. mars 2023 (sak 24/23). Planprogrammet er en plan for planen, og viser blant annet hvilke problemstillinger og tema vil bli vurdert i det kommende planarbeidet.  Her kan du lese fastsatt planprogram og innspill som har kommet inn ifm høringsperioden »

"Jessheim hage" vinner Arkitekturpris for Ullensaker kommune 2022

Bilde av rekkehusene i Jessheim hage

Boligprosjektet "Jessheim hage" på Langbråten i Jessheim ble kåret til vinneren av Arkitekturpris for Ullensaker kommune i 2022. Skulpturen "Broken thrones" på Nordbytjernet fikk hedrende omtale. Les mer »

"Formingsveileder for Jessheim sentrum" vedtatt

Formannskapet vedtok "Formingsveileder for Jessheim sentrum" den 26.04.2022 sak 74/22. Veilederen skal legges til grunn i vurdering av alle plan- og byggesaker innenfor Byplanens planområdet. Formingsveileder for Jessheim sentrum er utarbeidet med hensikt om å fremme kvalitet og estetikk i byutviklingen, samt å gi inspirasjon til hvordan ulike prosjekter kan bidra til å skape attraktive byrom og møteplasser.  Les mer »

Slik jobber vi med byutvikling

Byplanlegging

Her kan du lese mer om gjeldende kommunedelplaner, byutviklingsprinsipper, formingsveiledere og mer.

Les mer »

Medvirkning

Her kan du lese om når og hvordan du kan si din mening om byutvikling, og holde deg oppdatert om pågående medvirkningsprosesser og høringer.

Les mer » 

Mobilitet 

Her kan du lese om hvordan vi jobber for å legge til rette for grønnere mobilitet, laste ned sykkelplaner og finne info om el-sparkesykler. 

Les mer »

Arkitekturprisen

Her kan du lese om hvordan vi jobber med Arkitekturprisen.  

Les mer »

Fargerike Jessheim

Midlertidig møblering av rådhusplassen som et tiltak for å tilrettelegge for økt aktivitet i sentrum.  

Les mer »

Utbygging

Informasjon om utbyggingsprosjekter:

 


Bilde av Storgata på Jessheim

Jessheimplanene

Dette er gjeldende kommunedelplaner for Jessheim: