Rådhusplassen

Den midlertidige møbleringen på rådhusplassen har vært en del av et større prosjekt «Fargerike Jessheim», der kommunen ved enkle grep har ønsket å skape økt attraktivitet og byliv. Fra tidligere prosesser visste vi at innbyggerne ønsker mer grønt, mer sittemøbler på plassen, og tilrettelegging for mer uformell aktivitet for de større barna. Dette har vært viktige innspill og utgangspunkt for planlegging av tiltak på Rådhusplassen. Lekeplassen foran kulturhuset er også del av dette prosjektet. 

Her kan du laste ned en bildesamling som viser situasjonen før og etter tiltakene. 


Publisert: 05.04.2022 12:42
Sist endret: 17.01.2023 12:17