Byplanlegging

Grafit

Om denne fanen

Her kan du lese mer om gjeldene kommunedelplaner, byutviklingsprinsipper, formingsveiledere og mer.

"Formingsveileder for Jessheim sentrum" vedtatt

Formannskapet vedtok "Formingsveileder for Jessheim sentrum" den 26.04.2022 sak 74/22. Veilederen skal legges til grunn i vurdering av alle plan- og byggesaker innenfor Byplanens planområdet. Formingsveileder for Jessheim sentrum er utarbeidet med hensikt om å fremme kvalitet og estetikk i byutviklingen, samt å gi inspirasjon til hvordan ulike prosjekter kan bidra til å skape attraktive byrom og møteplasser.  Les mer »

 

 

ByLAB - samtaler om byen 

Bylab logoBylab er medvirkningsarena der innbyggere og kommunen kan snakke sammen om ulike temaer innenfor byutvikling og skape en felles forståelse om framtiden.


Våren 2022 ble det avholdt en rekke samtaler om viktige tema for byen vår. Målet med disse samtalene var å skape engasjement rundt byutvikling og gi innbyggerne mer kunnskap om hvordan vi jobber med utvikling av byen.

 Les mer »

Prinsipper for helhetlig byutvikling - hva er det?

Prinsipper for utvikling av Jessheim

For at Jessheim skal bli en attraktiv og fremtidsrettet regionby er det avgjørende at videre utvikling er forankret i stedets unike identitet og bidrar til å forsterke den. Kommunestyret vedtok 26.10.2021 målsetninger og prinsipper for helhetlig byutvikling på Jessheim, samt bruk av sjekkliste for bykvalitet i plansaker. De vedtatte målsetningene og byprinsippene, også kjent som Bykonseptet, er et sett av felles verdier som sikrer en helhetlig utvikling med kvalitet over tid. Les mer »

Stasjonsområdet og rådhusplassen

Jessheim stasjon

Vi jobber med å planlegge for utvikling av stasjonsområdet og rådhusplassen. Les mer »

Parallelloppdrag for område S5

 Mulighetslandet - forslag fra Alab

Kommunen har sammen med de største grunneiere i området gjennomført et parallelloppdrag for å få ideer til utvikling av området. Les mer »