Byplanlegging

Grafit

Om denne fanen

Her kan du lese mer om gjeldene kommunedelplaner, byutviklingsprinsipper, formingsveiledere og mer.

Byplan Jessheim 2050 - Planprogram er fastsatt

Kommunestyret har fastsatt planprogrammet for Byplan Jessheim 2050 i møtet 28. mars 2023 (sak 24/23). Planprogrammet er en plan for planen, og viser blant annet hvilke problemstillinger og tema vil bli vurdert i det kommende planarbeidet.  Her kan du lese fastsatt planprogram og innspill som har kommet inn ifm høringsperioden »

 

ByLAB - samtaler om byen 

Bylab logo

Bylab er medvirkningsarena der innbyggere og kommunen kan snakke sammen om ulike temaer innenfor byutvikling og skape en felles forståelse om framtiden.


I løpet av 2022 ble det avholdt en rekke samtaler om viktige tema for byen vår og åpent byplankontor på Rådhusplassen. Målet med disse samtalene var å skape engasjement rundt byutvikling og gi innbyggerne mer kunnskap om hvordan vi jobber med utvikling av byen.  Les mer »

 

"Formingsveileder for Jessheim sentrum" vedtatt

Formannskapet vedtok "Formingsveileder for Jessheim sentrum" den 26.04.2022 sak 74/22. Veilederen skal legges til grunn i vurdering av alle plan- og byggesaker innenfor Byplanens planområdet. Formingsveileder for Jessheim sentrum er utarbeidet med hensikt om å fremme kvalitet og estetikk i byutviklingen, samt å gi inspirasjon til hvordan ulike prosjekter kan bidra til å skape attraktive byrom og møteplasser.  Les mer »

Prinsipper for helhetlig byutvikling - hva er det?

Prinsipper for utvikling av Jessheim

For at Jessheim skal bli en attraktiv og fremtidsrettet regionby er det avgjørende at videre utvikling er forankret i stedets unike identitet og bidrar til å forsterke den. Kommunestyret vedtok 26.10.2021 målsetninger og prinsipper for helhetlig byutvikling på Jessheim, samt bruk av sjekkliste for bykvalitet i plansaker. De vedtatte målsetningene og byprinsippene, også kjent som Bykonseptet, er et sett av felles verdier som sikrer en helhetlig utvikling med kvalitet over tid. Les mer »

Stasjonsområdet og rådhusplassen

Jessheim stasjon

Vi jobber med å planlegge for utvikling av stasjonsområdet og rådhusplassen. Les mer »

Parallelloppdrag for område S5

 Mulighetslandet - forslag fra Alab

Kommunen har sammen med de største grunneiere i området gjennomført et parallelloppdrag for å få ideer til utvikling av området. Les mer »