Innhold

Prinsipper for helhetlig byutvikling 

Kommunestyret vedtok 26.10.2021 målsetninger og prinsipper for helhetlig byutvikling på Jessheim, samt bruk av sjekkliste for bykvalitet i plansaker.

For at Jessheim skal bli en attraktiv og fremtidsrettet regionby er det avgjørende at videre utvikling er forankret i stedets unike identitet og bidrar til å forsterke den. De vedtatte målsetningene og byprinsippene er et sett av felles verdier som sikrer en helhetlig utvikling med kvalitet over tid. 

Målsetninger underbygger Jessheims rolle som regionby, og byprinsippene gjengir langsiktige utviklingsmål som underbygges av gjennomføringstiltak. De langsiktige utviklingsmålene kalles helhetsprinsipper og er å forstå som veikart og retningsgiver for den overordnede utviklingen av byen. Gjennomføringstiltakene kalles etableringsprinsipper, og utgjør konkrete prosjekter og tiltak som gir rask effekt og drar utviklingen i ønsket retning.

Sjekkliste for bykvalitet er en operasjonalisering av Byprinsippene, og et verktøy for utviklere og kommunen, for å sikre at god kvalitet og hensynet til nærmiljøet blir ivaretatt, samt at overordnede planer og strategier blir lagt til grunn i planprosesser fra starten av. Sjekklisten er tenkt som et levende dokument som videreutvikles og justeres av kommunen for å sikre en god og tidlig dialog med utbyggere.

Målsetningene, byprinsippene og sjekkliste for bykvalitet ble utarbeidet i forbindelse med utredningsarbeid for å tydeliggjøre Jessheims identitet. Mer om dette arbeidet kan du lese i rapporten om "Jessheim Byidentitet - Fire fortellinger om en by i endring".  

 

Kontakt

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved plan sjef Åge Vebostad eller overarkitekt Jeta Andreassen på telefon 66 10 80 00 eller på epost postmottak@ullensaker.kommune.no.


Publisert: 29.03.2022 14:21:45
Sist endret: 26.08.2022 14:28