Øvrige planer og strategier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Byutviklingsstrategi

Byutviklingsstrategi for Jessheim ble vedtatt av Kommunestyret 11.6.2012. 

Byutviklingsstrategi for Jessheim

Vedtak av byutviklingsstrategi for Jessheim

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Bibliotekplan

Temaplan for Ullensaker bibliotek ble vedtatt av Kommunestyret 06.12.2010.

Bibliotekplan 2010-2020

For mer informasjon kontakt biblioteksjef Eli Wilhelmsen tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Kulturhistoriske stedsanalyser

Det er utarbeidet fire kulturhistoriske stedsanalyser i Ullensaker:

Kulturhistorisk stedsanalyse for Jessheim

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kløfta

Kulturhistorisk stedsanalyse for Borgen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Nordkisa

Andre aktuelle planer og strategier

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (Kulturminnevernplan)

Strategidokument for kulturminnevern

Kulturskoleplan

Temaplan for Ullensaker kulturskole ble vedtatt av Kommunestyret 14.11.2011.

Kulturskoleplan 2011-2020

For mer informasjon kontakt rektor Njål Inge Enger tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no

Næringsplan

Næringsplan for Ullensaker 2009 - 2020 ble fastsatt av Herredstyret 28.9.2009.

Næringsplan 2009 - 2020

Vedtak av næringplan 2009 - 2020

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Handlingsplan for samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Vedtak av handlingsplan i Ullensaker kommunestyre

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Sykkelplaner/Sykkelkart

Sykkelkart for Ullensaker (2009)

Sykkelkart for Jessheim sentrum (2009)

Sykkelkart for Kløfta sentrum (2009)

Tegnforklaring til sykkelkart for sentrum på Kløfta og Jessheim

Hovedplan for sykkelbyen Jessheim (2004)

Hovedplan for sykkelbyen Kløfta (2009)


Publisert: 15.11.2016 14:37:54
Sist endret: 16.11.2016 10:00