Innhold

Strategidokument friluftsliv

Strategidokument friluftsliv ble vedtatt av Kommunestyret den 03.02.14. 

Strategidokument friluftsliv

Handlingsplan 2014

Vedtak av strategidokument for friluftsliv

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling

Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling ble vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012.  

Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling

Vedtak av strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no

Strategidokument for kulturminnevern

Strategidokument for Kulturminnevern i Ullensaker 2014-2018 ble vedtatt i Kommunestyret 03.11.14 

Strategidokument for Kulturminnevern

For mer informasjon kontakt rådgiver kulturminnevern Christine Haakstad tlf. 66108000/ christine.haakstad@ullensaker.kommune.no

Andre aktuelle planer og dokumenter

Strategidokument for bolig med bistand

Strategidokument for pleie, rehabilitering og omsorg

Strategidokument for risikoutsatte barn og unge

Strategidokument for frivillighet

Strategidokument for frivillighet i Ullensaker 2019 - 2029 ble vedtatt i Kommunestyret 10.12.19.

Strategidokument for frivillighet

For mer informasjon kontakt kultursjef Jon Henrik Solhei tlf. 66108000/ jhs@ullensaker.kommune.no

Strategidokument for landbruk

Strategidokument for landbruk i Ullensaker 2014 - 2026 ble vedtatt i Kommunestyret Vedtatt av kommunestyret 03.11.2014.

Strategidokument for landbruk

Handlingsplan 2014-2015

Arealressurskartet

Kart over aktuelle nydyrkingsområder

For mer informasjon kontakt Hans Petter Langbakk  tlf. 416 30 034 / Hans.Petter.Langbakk@ullensaker.kommune.no

 

Strategidokument for oppvekst

Oppvekststrategi for Ullensaker kommune 2021-2025 ble vedtatt av Kommunestyret 23.11.2021:

Oppvekststrategi for Ullensaker kommune


Publisert: 15.11.2016 14:33:44
Sist endret: 12.05.2022 11:06