Involvering av innbyggere

Innbyggere som planlegger

Om denne fanen

Her kan du lese om når og hvordan du kan si din mening, og holde deg oppdatert om pågående høringer.

Pågående medvirkningsprosesser

Det for tiden ingen pågående medvirkningsprosesser knyttet til byutvikling på Jessheim. 

Forslag til Byplan Jessheim 2050

Kommunestyret vedtok i møtet 20.06.2023, sak 70/23, at forslag til Byplan Jessheim 2050 med tilhørende plankart, bestemmelser og temakart skulle legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsperioden var fra 07.07.2023 til 30.09.2023. Det kom inn rund 120 innspill i høringsperioden. Alle innkomne uttalelser blir vurdert, og det jobbes med å avklare hvilke justeringer som er nødvendig på bakgrunn av høringsinnspill.

Les mer om planforslaget her »

 

Gjennomførte medvirkningsprosesser

Her kan du lese om medvirkningsprosesser som er gjennomført i forbindelse med byutviklingen på Jessheim. 

Rapport fra ByLAB Jessheim 

I løpet av 2022 ble det gjennomført ulike medvirkningsaktiviteter i forbindelse med innledende arbeidet med rullering av Byplanen. Disse aktivitetene ble samlet under fanen "ByLAB". Les mer om aktivitetene her.

ByLAB førte til økt engasjement rundt byutviklingen på Jessheim, og mange innspill til arbeidet med ny Byplan. 

Det er laget en rapport som oppsummerer alle innspillene som kom inn gjennom ByLAB. Rapporten ble presentert for Formannskapet i mars 2023.

Last ned rapporten her (pdf).