Innhold

Hva er ByLAB?

Bylab

ByLAB er medvirkningsarena der innbyggere og kommunen kan snakke sammen om ulike temaer innenfor byutvikling, og skape en felles forståelse om framtiden.

I perioden mars-juni 2022, når Jessheim markerte 10-års jubileum som by, ble ByLAB gjennomført som en serie med samtaler om ulike relevante tema innen byutvikling. Målet med disse samtalene var å skape engasjement rundt byutvikling og gi innbyggerne mer kunnskap om hvordan vi jobber med utvikling av byen. Samtalene ble også benyttet til å samle innspill til kommunens arbeid med byutvikling. 

I november 2022, ble det satt opp et midlertidig byplankontor på Rådhusplassen. Her var det åpent for alle som ønsket å komme innom for en prat om byutvikling, og det var mulighet for å stille spørsmål til planleggerne i kommunen. I tillegg ble det arrangert ulike aktiviteter på kveldstid. Målet med ByLAB på Rådhusplassen var å synliggjøre arbeidet med byutvikling og bidra til åpenhet om Jessheims utvikling frem til 2050, samt å få innspill til arbeidet med ny byplan for Jessheim

Alle innspillene fra de ulike ByLAB arrangementene i 2022 er samlet i denne rapporten (pdf)

 

ByLAB på Rådhusplassen - åpent byplankontor

ByLAB på Rådhusplassen ble gjennomført i perioden 7.-19. november 2022. Kontoret var en "glass-boks" som var åpen for alle som ønsket å komme innom for en prat. 

Det var også mulig å delta på ulike aktiviteter på kveldstid og helg: 

   

ByLAB 4 "En by for alle" 

ByLAB 4 "En by for alle" ble avholdt 8. juni kl. 18.00 - 20.30 på Jessheim bibliotek.

Temaet for samtalen var hvordan vi kan skape en by for alle, med spennende innlegg og mulighet for å stille spørsmål. 

Her kan du laste ned program for dagen og presentasjonene. 

Her kan du lese litt mer om hvordan det jobbes med aldersvennlige samfunn.

 Bylab 4 plakat

 

ByLAB 3 "Byen i farger" 

ByLAB 3 "Byen i farger" ble gjennomført 11. mai kl. 1800-2030 på Jessheim bibliotek.

Tema for samtalen var hvordan bevisst fargebruk i utforming av bebyggelse og offentlig rom kan bidra til trivsel i byen. Det var spennende innlegg og paneldebatt om bruk av farger i byen vår. 

Her kan du kan laste ned program for dagen og presentasjonene. 

 Bylab 3 plakat

 

ByLAB 2 "Min by - mitt hjem"

ByLAB 2 "Min by - mitt hjem" ble avholdt den 6. april kl. 1630-1830 på Atlas Kulturarena på Jessheim. 

ByLAB 2 ble gjennomført som workshop med mål om å finne ut hva er det som skal til for at folk trives på Jessheim. Hovedmålgruppen for workshopen var ungdom og eldre. 

Her kan du se alle innspill som kom i workshopen. 

Du kan laste ned invitasjonen her. 

 Bylab 2

ByLAB 1 - "Opplevelsesbyen" ble gjennomført 16. mars kl. 18-20 på Jessheim bibliotek. Tema for samtalen var funksjoner og opplevelser som ønskes i sentrum, bla. på rådhusplassen, nytt bymuseum og fremtidens bibliotek.  Samtalen ble innledet med fire korte presentasjoner om framtidige muligheter for utvikling i sentrum, og avsluttet med dialog-kafe der deltakere kunne gi konkrete innspill. Under kan du laste ned materiale fra ByLAB 1:

Program for dagen og alle presentasjonene

Alle innspill fra dialog-kafe 

 

 


Publisert: 28.03.2022 09:41:00
Sist endret: 19.05.2023 12:50