Trygghets- og mestringsteknologi

bilde gammel dame med headset og tekst at trygghets- og mestringsteknolgi skal bi økt trygghet, sikkerhet, sosial deltaglese, mobilitet, og fysisk og kulturell aktivitet

Vi arragerer digitalt møtetorg på rådhuset!

I perioden 10. april til 16. mai 2024 arrangerer vi digitalt møtetorg på servicetorget i Ullensaker rådhus. Her kan du lære mer om digital teknologi og trygghets- og mestringsteknologi. Les mer ved å trykke her.

Hva er trygghets-og mestringsteknologi?

Trygghets- og mestringsteknologi er løsninger som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet, fysisk og kulturell aktivitet.

Dette er teknologi som: 

  • styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen 
  • gir bedre helse for alle
  • bidrar til å redusere funksjonstap 
  • gjør flere i stand til, i større grad, å ivareta egen helse.

Hvorfor ta i bruk trygghets- og mestringsteknologi?

I fremtiden vil det være flere eldre enn unge yrkesaktive i Norge. For å møte denne samfunnsendringen og samtidig legge til rette for en aktiv og trygg alderdom, er det viktig å motivere til bruk av trygghet og mestringsteknologi.

Hvor kan jeg finne informasjon om trygghets- og mestringsteknologi?

Kommunen tilbyr ulike teknologiske løsninger som en del av sine tjenester. I menyen til venstre finner du mer informasjon om disse.

Det finnes også mange løsninger man kan ta i bruk selv, under lenken "Bo trygt hjemme" finner du informasjon om dette.

Er du i behov av data hjelp? Under lenken Digital hjelp finner du en oversikt over tilbud om hjelp i kommunen.