KØH er et interkommunalt samarbeid mellom Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum. Det er 6 plasser på avdelingen. Det er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for øyeblikkelig hjelp som følge av somatisk sykdom eller psykiske helse- og rusproblemer og kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten 

Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering.  

Hvordan bli henvist  

Innleggelse på KØH gjøres fra lege til lege. Dette betyr at fastlege, legevaktslege eller spesialisthelsetjeneste kan legge deg inn på KØH.   

Liggetiden på KØH er gjennomsnittlig 3 døgn. Skulle du ha behov utover 3 døgn vil KØH kontakte din hjemkommune for videre oppfølging etter utskrivelse fra KØH.   

Kontaktinformasjon til avdelingen

  • telefon: 908 20 385
  • adresse: Helsehuset, Ragnar Strømsveg 6, 1. etg.
Publisert: 07.02.2017 19:56:58
Sist endret: 07.02.2017 19:56

Publisert: 07.02.2017 19:56
Sist endret: 16.01.2023 14:30