Innhold

Kommunikasjonsstrategi

Ullensaker kommunes kommunikasjonsstrategi bygger på Ullensaker kommunes mål i kommuneplanen. Vår visjon er: Vekstkommunen – tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Vårt hovedmål i kommunikasjon er å gjøre det så enkelt som mulig å være innbygger i Ullensaker.

Vedlegg 1 til kommunikasjonsstrategien - plandokument.

Vedlegg 2 til kommunikasjonsstrategien - faglig utdypning og referanser.


Publisert: 23.06.2017 09:03:50
Sist endret: 23.06.2017 09:03