Innhold

Velkommen til skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole. Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleierne gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Vi kan også, når det er behov for det, henvise videre til andre fagpersoner som blant annet PPT, barnevern, FABU, fastlege med flere.

Skolehelsetjenesten skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid, og jobber for å fremme barns helse, fysisk, psykisk og sosialt. Ved akutt sykdom eller skade bør fastlege/legevakt kontaktes.

Barnet selv eller foreldre/foresatte kan ta kontakt med helsesykepleier. Skole og SFO kan også formidle kontakt.

Program for skolehelsetjenesten i Ullensaker kommune:

  • 1.trinn:Individuell helsesamtale med barnet og foresatte (kosthold, fysisk aktivitet og trivsel), høyde og vekt. Informasjon om skolehelsetjenesten.
  • 2.trinn:Vaksine mot difteri/ stivkrampe/ kikhoste/polio
  • 3.trinn: «Helsesykepleiers time». Høyde og vekt individuelt.
  • 5.trinn: Undervisning i grupper/klassevis: Pubertet og psykologisk førstehjelp i forb. med «Forebyggingsuka».
  • 6.trinn:Vaksine mot meslinger/ kusma / røde hunder
  • 7.trinn: Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)
  • 8.trinn: Helsesamtaler uten foresatte, høyde og vekt. Psykologisk førstehjelp i forb. med «Forebyggingsuka».
  • 10.trinn: Vaksine mot difteri/ stivkrampe/ kikhoste/polio

Alle trinn: Individuell oppfølging etter behov samt grupper og undervisning.

Finn din helsesykepleier

Hver skole i Ullensaker har en helsesykepleier, med fast trefftid, gå til din skole for å finne kontaktinformasjon til din helsesykepleier.

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Kontaktinformasjon og åpningstider til skolehelsetjenesten finner du under hver enkelt skole.

Skolehelsetjenesten har administrasjonsdag og møtetid på onsdager og er kun tilstede på skolene etter avtale.

 


Publisert: 28.05.2019 12:36:44
Sist endret: 09.02.2021 13:47