• Nettverk for kreative næringer på Øvre Romerike

  Nettverk for kreative næringer på Øvre Romerike er et samarbeid mellom Ullensaker kommune og Innovasjon Gardermoen. Prosjektet involverer kulturell og kreativ næring på Øvre Romerike, og skal styrke nettverksbygginga blant næringer, bidra til utviklingsarbeid og kompetanseheving, og jobbe fram mot etablering av en kreativ hub/kulturhub i regionen.

 • Sommerferietilbud for barn og unge i Ullensaker

  I år som tidligere arrangeres det mange spennende sommerferieaktiviteter for barn og ungdom i grunnskolealder. Sjekk ut aktivitetene!

 • Romanifolkets/taternes kulturminner i Ullensaker kartlegges

  Kommunen henter inn kunnskap om kulturminner knyttet til romanifolket/taterne i Ullensaker. Kan du hjelpe oss med opplysninger?

 • Tilskudd til kulturaktivitet

  Lag, foreninger og andre kulturaktører som driver med kunst- og kulturaktiviteter i Ullensaker kan søke driftstilskudd til kulturaktivitet innen søknadsfristen 1. mai. Søknader om tilskudd til prosjekter innen kultur, idrett og friluftsliv går hele året frem til 1. november. Ullensaker kulturråd sin fyrtårnspott har søknadsfrist 1. november.

 • Se hvem som fikk Kulturpriser og Stipend 2024!

  Torsdag 25. januar vedtok Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) tildeling av Kulturpris, Kulturvernpris og Stipend til unge lovende utøvere for 2024.

 • Statlig tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

  Stortinget har bevilget midler til tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» for 2024. Ullensaker kommune forvalter tilskuddsordningen til lokale organisasjoner og aktiviteter på vegne av IMDi. Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Søknadsfrist 29.02.24.

 • Hva kan lokale kulturaktører delta på i 2024?

  Ullensaker har et allsidig og godt kulturtilbud — mye takket være lokale kulturaktører! Kultur gir glede, kunnskap, engasjement, begeistring og opplevelser! Vi håper derfor at lag/foreninger og andre kulturaktører også i 2024 er med på kulturuker, festivaler og kulturarrangement. For sammen gjør vi Ullensaker til en attraktiv og spenstig kulturkommune!

 • Turkart for Ullensaker

  Ullensaker Turlag og Ullensaker kommune har i flere år samarbeidet om å skilte og merke turstier til glede for turglade mennesker.


Publisert: 01.12.2016 15:20
Sist endret: 12.10.2020 09:51