• Fyrtårnsmidler for Kulturlivet! - søknadsfrist 1. november

  For å kunne gi et varig løft til et kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i nærmiljøet, har Ullensaker kommune gitt midler til Ullensaker kulturråd sin fyrtårnspott. Søknadsfrist 1. november.

 • Svømmekurs for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn -Høstkurs 2

  Ullensaker idrettsråd inviterer til den andre gratis svømmekurset denne høsten - høstkurs 2 - for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn bosatt i Ullensaker kommune.

 • Livsglede i Ullensaker - Oktober!

  I oktober kan du oppleve stemmer fra nord med Musikkgalleriet, lunsjkonsert, underholdning v/ Håvard Svendsrud og Svein Hauge, du kan lære om skylagring, høre om Ullensaker kirkes historie, huskonsert med Guren Hagen, bokbad med Lars Saabye Christensen, husflidslagets høstmarked og mye, mye mer. I tillegg er det Kulturnatt med bl.a. lysvandring, avslutning av Seniordager med markering av Den Internasjonale Eldredagen, og markering av Verdensdagen for psykisk helse. Sjekk ut programmet!

 • Høstferietilbud for barn og unge i Ullensaker

  I år som tidligere arrangeres det mange spennende høstferieaktiviteter for barn og ungdom i grunnskolealder i høstferien - fredag 29. september til søndag 8. oktober. Sjekk ut aktivitetene!

 • Kulturnatt Gardermoregionen - Lørdag 14. oktober!

  Kulturnatt Gardermoregionen arrangeres for 5. gang - lørdag 14. oktober - her blir det kulturarrangement fra tidlig til sent i alle kommunene. Sjekk ut programmet for Ullensaker!

 • Tilskudd til kulturaktivitet 2023

  Lag, foreninger og andre kulturaktører som driver med kunst- og kulturaktiviteter i Ullensaker kan søke driftstilskudd til kulturaktivitet og tilskudd til tiltak mot rasisme for 2023 innen søknadsfristen 1. mai. Søknader om tilskudd til prosjekter innen kultur, idrett og friluftsliv og Kulturrådets fyrtårnspott går imidlertid hele året frem til 1. november.

 • Statlig tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

  Stortinget har bevilget midler til tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» for 2023. Forvaltningen av ordningen er delt mellom IMDi og 40 utvalgte kommuner. Ullensaker er en av disse kommunene. Formålet med statens tilskuddsordningen til integreringsarbeid er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Søknadsfrist 15.03.23.

 • Turkart for Ullensaker

  Ullensaker Turlag og Ullensaker kommune har i flere år samarbeidet om å skilte og merke turstier til glede for turglade mennesker.

 • Hva kan lokale kulturaktører delta på i 2023?

  Ullensaker har et allsidig og godt kulturtilbud — mye takket være lokale kulturaktører! Kultur gir glede, kunnskap, engasjement, begeistring og opplevelser! Vi håper derfor at lag/foreninger og andre kulturaktører også i 2023 er med på kulturuker, festivaler og kulturarrangement. For sammen gjør vi Ullensaker til en attraktiv og spenstig kulturkommune!


Publisert: 01.12.2016 15:20
Sist endret: 12.10.2020 09:51