Kulturnytt, opplevelser og arrangement

Kulturnytt

  • Statlig tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

    Stortinget har bevilget midler til tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» for 2022. Forvaltningen av ordningen er delt mellom IMDi og 40 utvalgte kommuner. Ullensaker er en av disse kommunene. Formålet med statens tilskuddsordningen til integreringsarbeid er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Søknadsfrist 01.09.22.

  • Hele Jessheim danser!

    Ullensaker kommune feirer Jessheim byjubileum med filmen Hele Jessheim danser.

Alle nyheter

Kulturkalender

Se flere »

Kommunen i sosiale medier