Kulturnytt & Arrangement

Kulturnytt

 • Turkart for Ullensaker

  Ullensaker Turlag og Ullensaker kommune har i flere år samarbeidet om å skilte og merke turstier til glede for turglade mennesker.Det er nå ca 110 km med merkede turstier i Ullensaker.

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

  Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke momskompensasjon. Søknadsfrist 1. september, men vær obs på at flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere.

  Les saken »

 • Kommunale kulturtilskudd 2020

  Lag, foreninger og andre kulturaktører som driver med kunst- og kulturaktiviteter i Ullensaker kan søke driftstilskudd til kulturaktivitet og tilskudd til tiltak mot rasisme for 2020 innen søknadsfristen 1. mai. Søknader om tilskudd til prosjekter innen kultur, idrett og friluftsliv går imidlertid hele året frem til 1. november.

  Les saken »

Alle nyheter

Kulturkalender

Se flere »

Kommunen i sosiale medier