Kulturnytt, opplevelser og arrangement

Kulturnytt

  • Gratis aktiviteter for barn og unge i sommer!

    Ullensaker Issportklubb, Borgen il og Miklagard golf tilbyr gratis aktiviteter for barn og unge i sommer. Her er det mulig å boltre seg på skøyter, i idrettshall og på golfbanen. I tillegg tilbyr Ullensaker sommerskole for 5. -10 trinn.

  • Hva kan lokale kulturaktører delta på i 2021?

    I 2021 er det kulturuker, temauker, festivaler og arrangement der kulturaktører i Ullensaker inviteres til å være med.

Alle nyheter

Kulturkalender

Se flere »

Kommunen i sosiale medier