Kulturnytt og arrangement

Kulturnytt

  • Kommunale kulturtilskudd 2021

    Lag, foreninger og andre kulturaktører som driver med kunst- og kulturaktiviteter i Ullensaker kan søke driftstilskudd til kulturaktivitet og tilskudd til tiltak mot rasisme for 2021 innen søknadsfristen 1. mai. Søknader om tilskudd til prosjekter innen kultur, idrett og friluftsliv går imidlertid hele året frem til 1. november.

  • Sommerspesial for seniorer

    Som en del av Den Kulturelle Spaserstokken inviterer Frivilligsentralen, Ullensaker Røde Kors og Ullensaker kommune v/ Kultur seniorer til sommerkonsert med Underholdningsvogna og gladtoner fra Ullensaker veterankorps torsdag 17. juni kl. 1300 i Ullensaker kulturhus.

Alle nyheter

Kulturkalender

Se flere »

Kommunen i sosiale medier