Innhold

Kulturarrangement spesielt for seniorer

Som en del av Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker har enhet Kultur utarbeidet en månedlig oversikt over noen kulturtilbud i vår kommune som også kan passe for seniorer. Denne oversikten finner du i foajeen i Ullensaker kulturhus og på Servicetorget, Ullensaker rådhus.

Aktiv fritid for seniorer

I Ullensaker er det et allsidig trim, kultur - og aktivitetstilbud for seniorer med alt fra gågrupper, kor, dans, bowling, golf, trimgrupper m.m.

Friluftsliv for seniorer

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til å komme seg ut på tur.

Brosjyren legger vekt på lavterskelaktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Den inneholder tips til hvordan vi motiveres til å komme "over dørstokken", samt informasjon om aktivitetstilbud, om planlegging og om helsegevinsten med friluftsliv.

Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet

Frivilligsentralen i Ullensaker

Frivilligsentralen er et møtested som formidler kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Noen har behov for litt hjelp i hverdagen, mens andre ønsker å hjelpe. I tillegg har de en rekke arrangementer, turer og utflukter. Frivilligsentralen har fokus på folkehelse og økt livskvalitet.

Grendekafé på Nore

Nordkisa vel ønsker velkommen til hyggelig sosialt samvær med kaffe og vafler. Utlodning. Bingo enkelte tirsdager. Følg med i "Livsgledeprogrammet" for datoer.

Kulturkafé

Kulturkafé arrangeres hver fredag kl. 1030 på Frivillighetens hus, samt en gang i måneden kl. 1100 på Kløfta velhus. Her er det alt fra interessante foredrag spesielt for seniorer, informasjon om aktuelle seniorsaker, samt underholdning med kulturelt innslag med musikk, dans eller sang.

Menighetene i Ullensaker

Menighetene i Ullensaker har et bedt tilbud som også omfatter seniorer med bl.a. hyggetreff, gudstjenester, arrangement med sang, foredrag m.m.

Pensjonistforeninger

Pensjonistforeningene har faste møter med et variert og spennende program, samt turer.

Seniornett Ullensaker

Seniornett Ullensaker arrangerer både datakafé, kurs og foredrag.

Ullensaker bibliotek

Biblioteket tilbyr et rikholdig programtilbud for alle aldre, med tilbud også på dagtid.

Ullensaker kino

Seniorkino er et tilbud spesielt tilrettelagt for et voksent publikum hvor man kan oppleve kvalitetsfilmer i behagelige omgivelser og med dempet lyd. Bortsett fra ferier, vises det seniorkino stort sett annenhver onsdag og det tilbys de samme gode og aktuelle filmene som ellers i programmet. Seniorkino er tenkt som et tilbud til 60+ men er åpent for alle.

Ullensaker kulturhus

Kulturhuset har et bredt program der også noen av forestillingene er spesielt rettet mot seniorer.

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet (ØRPU) har til formål å gi pensjonister og andre over 60 år muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby foredrag om varierte emner. ØRPU har foredrag hver 1. torsdag i måneden i Ullensaker kulturhus.

Les mer om pensjonistuniversitetet her.

 


Publisert: 01.12.2016 10:08:28
Sist endret: 26.02.2024 10:14