Innhold

Jessheim stasjon

Jessheim jernbanestasjonOppført 1908. Arkitekt Henrik Bull. Stasjonen fra 1854 brant 1904 etter en skapsprenging. Har rommet postkontor, leilighet, kafé, butikk og restaurant.

Les mer om Jessheim stasjon.

 

 

HerredshusetOppført 1901. Arkitekt Holger Sinding Larsen. Tømmeret gitt av bygdas bønder. Ombygd 1924. Kommunehus til 1967. Forsamlingslokale, skole, kino og bank. Restaurert 2003 av Herredshusets venner.

Les mer om Herredshuset.

 

 

LønneboOgså kalt Doktorgården. Bygd 1922-23. Stabbur og hestebinding fra  1909. Kjøpt av Doktor Rød i 1935 som drev legekontor. Anne Cath. Vestly bodde noen av sine barneår i huset.

Les mer om Lønnebo.

 

 

Villa SoleBygd 1912 for Garver Finn Ruud. Tegnet av broen arkitekt Kristian Biong i nasjonalromantisk stil. Eieren tildelt Ullensaker kommunes Kulturvernpris 2011 for god ivaretagelse.

Les mer om Villa Sole.

 

 

LysheimOppført 1932 av byggmester TH. Myrvold for Hugo Beck. Trolig Jessheims første bygning i funkisstil. Har huset bakeri, elektrisk forretning og frisør.

Les mer om Lysheim.

 

 

HeimenOppført 1937 for barberer Lorentzen og hustru. Har huset barbersalong og forretninger for blomster, broderi og kvinnemote.

Les mer om Heimen.

 

 

 

Veiberggården

Bygd 1888 for Hans Svendsen. Inneholdt smie og rom til hjulmakere, salmakere og skreddere. Ombygd 1911 til leiligheter og kafé. Fra 1980 butikker og kontorer.

Les mer om Veiberggården.

 

 

 

VeibergstabburetTrolig fra tidlig 1800-tallet. En av få bygninger igjen fra før byggingen av hovedbanen da Jessheim bestod av gårdsbruk og husmannsplasser. Istandsatt 2005 til næringsvirksomhet.

Les mer om Veibergstabburet.

 

 

 

Veibergstabburet

Trolig oppført ca 1800. Har huset forretninger, håndverksbedrifter og bolig for håndverkere. Totalrenovert 1984.

Les mer om Veibergstua.

 

 

 

SolheimFurulund/Bratfosgården. Maren Furulund startet her manufakturforretning i 1893. Kontor for Marens mann Herredskasserer Martin Bratfos. Privat middelskole 1895-97.

Les mer om Solheim.

 

 

 

SolheimOlsrudgården/ Frukten i Storgata 16 ble bygd etter 1893 for Baker Sundby. Eiere fra 1920-tallet Søstrene Olsrud som drev frukt- og godteributikk. Demontert 2010. Gjenreist 2012. Bilde er tatt rett før gjenoppbyggingen var ferdig.

Les mer om Rosendal.

 

 

Apotekergården

ApotekergårdenApotekergården i Storgata 14 ble bygd 1901-02. Apotek og bolig. Solgt 1968 av Apoteker Gabrielsen til Ullensaker Brannkasse. Har senere huset forretninger og kontorer.

Les mer om Apotekergården.

 

 

FurusetgårdenMartin C. Furuseth flyttet sitt slakteri hit i 1905. Huset inneholdt slakterforretning og bolig. I bakgården stall, slaktefjøs og slakteri som flyttet til Dal i 1987.

Les mer om Furusethgården.

 

 

Gimle Huset flyttet hit i 1920. H. Kværner etablerte kjøttforretning med slakteri i bakgården. Smestad Landhandleri drev ved siden av utvidet og sammenbygd med HK-senteret.

Les mer om Gimle.

 

 

 

Fredensborg/ KingsgårdenKingsgården/ Rolstadgården eiet av den engelske jernbaneingeniør Charles King som ble boende her etter byggingen av hovedbanen. Drevet som landhandel, bakeri og jordbruk. Senere leiligheter og kontorer.

Les mer om Fredensborg/ Kingsgården.

 

VegelgårdenBygd ca 1900 som Nordstrøms Landhandleri. Senere familien Vegel med dagligvare, bokhandel, bakeri, bensinpumpe og begravelsesbyrå. Lokal også for danseskole, fotograf, tannlege og restaurant.

Les mer om Vegelgården.

 

Dølen gård

Sundby - Hovedhuset på Døhlen. Hovedhuset flyttet hit 1850. Kjøpmann Gotaas leide butikklokale 1852-54, Herredsstyre 1855-75. Gårdsdrift gjennom 7 generasjoner. Sundbytunet fra 2011.

Les mer om Døhlen gård.

 

 

 

FakkelsenteretÅpent 1968 som et av de første kjøpesentrene i Norge utenom byene. Oppført for Vesta/Hygea. I 2003 ombygd og sammenføyd med HK-senteret.

Les mer om Fakkelsenteret.

 

Linjebo

linjeboOppført 1962. Borettslag med 12 rekkehus. Bygget for forsvarsansatte. Entreprenør Olav Selvaag. Pioner innen moderne boligbygging. Helhetlig bevart boligmiljø fra 1960-tallet.

Les mer om Linjebo

 

 

 

Mer informasjon


Publisert: 28.11.2016 14:18:52
Sist endret: 09.02.2021 09:11