Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet neste skoleår.


Publisert: 10.06.2020 12:39
Sist endret: 07.02.2024 19:17