Helsesykepleier: Monika Sørsæther

Kontakt på telefon: 908 15 179 eller E-post

Helsesykepleier: Benjamin Mathisen

Kontakt på telefon: 456 12 728, eller E-post

Helsesykepleier Monika er tilstede på Gystadmarka ungdomsskole mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Helsesykepleier Benjamin er tilstede på Gystadmarka ungdomsskole hver torsdag og fredag. 

Skolehelsetjenesten har administrasjonsdag og møtetid på onsdager, og er kun tilstede på skolene etter avtale


Publisert: 02.12.2016 12:44
Sist endret: 17.01.2023 10:59