Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Rektor: Karen Marie Løberg, telefon 66 10 90 51. E-post

Avdelingsleder 8. trinn: Lillian Aagedahl Westby, telefon 66 10 90 52 Epost

Avdelingsleder 9. trinn: Tor Marius Ødegaard, telefon 66 10 90 55. E-post

Avdelingsleder10. trinn: Annika Udnes, telefon 66 10 90 53. E-post

Rådgiver: Joakim Lund, telefon  66 10 90 60 Epost

Konsulent: Eli Johanne Nymoen, telefon 66 10 90 50

Miljøterapeut: Tonje Myrlund, telefon 906 11 596. E-post

 

Transponder: 594 40 113

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post: gystadmarka.uskole@ullensaker.kommune.no

 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.


Publisert: 02.12.2016 12:40:37
Sist endret: 17.09.2020 15:24