Innhold

Ansatte

Oversikt over lærerne i Kulturskolen

Om kulturskolen

Ullensaker Kommunale Musikkskole startet opp i 1967. 1. august 2001 ble navnet endret til Ullensaker kulturskole og dans og teater ble etablert som faste aktiviteter sammen med musikk.

Formål

  • Å drive kunst- og kulturaktiviteter som gir vekst og utvikling til den enkelte elev og åpner elevens dør til seg selv og egne ressurser, slik at eleven oppdager sine muligheter.
  • Å utvikle fellesskap og et identitetsskapende miljø der forutsigbarhet - glede og engasjement - kvalitet, bredde og kontinuitet vektlegges.
  • Å vektlegge samarbeid innad og utad.

Ullensaker Kulturskole tilbyr undervisning på ulike instrument, sang/vokal, dans og teater. Utover dette arrangeres det forskjellige prosjekter og verksteder. Kulturskolen arrangerer flere forestillinger i løpet av skoleåret, i kulturhuset, kirkene og andre lokaler i kommunen. I tillegg medvirker Kulturskolen med kulturinnslag på en rekke arrangementer i løpet av året, som f.eks. konferanser på hotellene rundt Gardermoen, grendekvelder osv.

Kulturskolen samarbeider med:

  • Skolekorpsene om opplæring på blåseinstrument og slagverk/ trommer
  • Romerike Folkehøgskole om teateraktivitet
  • Jessheim videregående skole/musikk-dans-drama
  • Grunnskolen om Ullensakersekken og prosjektrettede tilbud

Søk plass

Kulturskoleplan

Temaplan for Ullensaker kulturskole ble vedtatt av Kommunestyret 14.11.2011.

Reglement

Her finner du kulturskolens reglement


Publisert: 06.12.2016 14:17:11
Sist endret: 20.08.2020 08:47