Innhold

Ansatte

Oversikt over lærerne i Kulturskolen

Om kulturskolen

Ullensaker Kommunale Musikkskole startet opp i 1967. 1. august 2001 ble navnet endret til Ullensaker kulturskole og dans og teater ble etablert som faste aktiviteter sammen med musikk.

Formål

  • Å drive kunst- og kulturaktiviteter som gir vekst og utvikling til den enkelte elev og åpner elevens dør til seg selv og egne ressurser, slik at eleven oppdager sine muligheter.
  • Å utvikle fellesskap og et identitetsskapende miljø der forutsigbarhet - glede og engasjement - kvalitet, bredde og kontinuitet vektlegges.
  • Å vektlegge samarbeid innad og utad.

Ullensaker Kulturskole tilbyr undervisning på ulike instrument, sang/vokal, dans og teater. Utover dette arrangeres det forskjellige prosjekter og verksteder. Kulturskolen arrangerer flere forestillinger i løpet av skoleåret, i kulturhuset, kirkene og andre lokaler i kommunen. I tillegg medvirker Kulturskolen med kulturinnslag på en rekke arrangementer i løpet av året, som f.eks. konferanser på hotellene rundt Gardermoen, grendekvelder osv.

Kulturskolen samarbeider med:

  • Skolekorpsene om opplæring på blåseinstrument og slagverk/ trommer
  • Romerike Folkehøgskole om teateraktivitet
  • Jessheim videregående skole/musikk-dans-drama
  • Grunnskolen om Den kulturelle skolesekken (DKS) og prosjektrettede tilbud

Søk plass

Kulturskoleplan

Temaplan for Ullensaker kulturskole ble vedtatt av Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) 23.03.2022.

Reglement

Her finner du kulturskolens reglement


Publisert: 06.12.2016 14:17:11
Sist endret: 28.09.2022 14:10