Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Historikk

Ullensaker Kommunale Musikkskole startet opp i 1967 og ble lagt ned 1. august 2001. Samme dato ble Ullensaker Kulturskole opprettet, og dans og teater ble etablert som faste aktiviteter sammen med musikk.

Skoleåret 2016/2017 har kulturskolen ca. 550 elever i tillegg til korpsundervisning som omfatter ca. 190 elever. Utover dette arrangeres det forskjellige prosjekter og verksteder som gir tilbud til flere eler.

Aktivitet

Kulturskolen arrangerer flere forestillinger i løpet av skoleåret, i kulturhuset, kirkene og andre lokaler i kommunen.
Kulturskolen medvirker med kulturinnslag på en rekke arrangementer i løpet av året, som f.eks. konferanser på hotellene rundt Gardermoen, grendekvelder osv.

Samarbeid

Kulturskolen samarbeider med:

  • Skolekorpsene om opplæring på blåseinstrument og slagverk/trommer
  • Romerike Folkehøgskole om teateraktivitet
  • Jessheim videregående skole/musikk-dans-drama
  • Grunnskolen om Ullensakersekken og prosjektrettede tilbud

Formål

  • Å drive kunst- og kulturaktiviteter som gir vekst og utvikling til den enkelte elev og åpner elevens dør til seg selv og egne ressurser, slik at eleven oppdager sine muligheter.
  • Å utvikle fellesskap og et identitetsskapende miljø der forutsigbarhet - glede og engasjement - kvalitet, bredde og kontinuitet vektlegges.
  • Å vektlegge samarbeid innad og utad.

Kulturskoleplan

Temaplan for Ullensaker kulturskole ble vedtatt av Kommunestyret 14.11.2011.

 

 


Publisert: 06.12.2016 14:17:11
Sist endret: 06.12.2016 14:28