Innhold

Hva er dagsenter?   

Dagsenter er et tilbud til deg som har ønske om organisert aktivitet og sosialt fellesskap. Dagsenter foregår gjerne i tidsrommet 9-14 eller 9-15, i tillegg til at noen dagsentre har tilbud på ettermiddager.

På dagsenter samles en gruppe personer til sosialt samvær, hyggelige aktiviteter og fellesskap rundt måltider. Du får servert frokost og middag i løpet av dagen. Eksempler på aktiviteter kan være spasertur ute, bingo, sangstund, ballspill og trim, i tillegg til deltakelse på konserter og andre arrangementer som skjer på det aktuelle bo- og aktivitetssenteret hvor dagsenteret holder til. Aktivitetene blir tilpasset gruppas behov.

Kommunen står for transport til og fra dagsenter for deg som trenger det.

Hvem kan få plass?  

Dagsenter er et tilbud for hjemmeboende som av ulike grunner trenger et tilbud på dagtid. Det kan være mange grunner til at man søker seg til dagsenter; ensomhet, ønske om å spise god mat sammen med andre, demens, fysiske eller psykiske plager som gjør det vanskelig å delta i andre sosiale settinger eller aktiviteter.

Hvor er dagsentrene?  

Det er dagsenter ved:

Gjestad bo og aktivitetssenter

Gystadmyr bo og aktivitetssenter

Kløfta bo og aktivitetssenter

I tillegg er det to dagsentre, Hjerterom 1 og 2, for hjemmeboende personer med demens ved Gjestad bo- og aktivitetssenter.  

Hvordan søker jeg?  

Dagsenterplass er vedtaksbasert. Det betyr at du må søke om plass gjennom din fastlege. 

Du kan søke direkte på tjenesten ved å fylle ut Søknadsskjema til Tildelingsenheten.   Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt legges ved søknaden.  

Du kan ta kontakt med Tildelingsenheten hvis du trenger mer informasjon om tjenesten. Se kontaktinformasjon under.   

Pris

Du betaler en egenandel for dagsenterplass og transport.

Se oversikt over priser her: Priser og gebyrer - Dagsenter

Kontaktinformasjon

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 


Publisert: 15.08.2022 16:21:16
Sist endret: 08.09.2022 10:56