De første dagene var hele trinnet i samme klasserom. Etter noen dager fikk klassene hver deres klasserom og skoledagene forløp som tilnærmet lik normalt. De har hatt felles aktivitetspauser og friminutt, noe som har gjort at elevene har blitt enda bedre kjent med hverandre på tvers av klassene. Det er god stemning på trinnet! Flere elever sier også at ungdomsskolen ikke virker så skummelt lenger heller og de gleder seg til å komme tilbake!

Tusen hjertelig takk til Allergot ungdomsskole!


Publisert: 30.01.2024 16:40
Sist endret: 13.02.2024 12:41