• Oppfølging av foreldremøter våren 2023

  Våren 2023 ble det gjennomført foreldremøter på 1.-6. trinn. Møtene var todelt, først med et felles faglig innlegg ved læringsmiljøveilderne fra Pedagogisk senter og deretter gruppediskusjon blant foreldrene i klassen. Les mer om dette ved å klikke på bildet til venstre.

 • Batterijakten

  4. trinn på Døli skole deltar på batterijakten som startet 13. mars og varer helt til 2. april. Temaet for tredje og siste uke er miljøvennlige oppfinnelser, og ukesoppdraget er å være miljøoppfinnere! Les mer om dette arbeidet ved å klikke på bildet til venstre.

 • Innebandy på SFO Døli

  SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. SFO skal legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. Døli SFO har inngått et samarbeid med Ull/Kisa Innebandy. Les mer om dette ved å klikke på bildet til venstre.

 • Vil du være med på å bygge fremtidens skole?

  Hvis du vil være i en fremtidsrettet skole hvor din kompetanse teller, da er Døli skole kanskje ditt neste steg? Hvis du er modig, endringsdyktig og raus, og samtidig ønsker innflytelse og har ambisjoner om å gjøre en reell forskjell for elevene, vil du passe inn hos oss. Vi søker nye pedagoger. Les mer om oss og de ledige stillingene ved å klikke på bildet til venstre.

 • Faseoverganger i naturfag

  Vi på 6. trinn har om faseoverganger i naturfag. Vi har studert hvordan stoffer kan endre seg ved ulike temperaturer, hvor de kan være i 3 forskjellige former. Det er fast, flytende og i gassform. Vann er lett å jobbe med, hvor vi blant annet har sett på hvordan få en isbit til å smelte raskest mulig bare ved hjelp av kroppen. Les mer om dette ved å klikke på bildet.

 • Utegym med 4. trinn

  Utegym og uteaktivitet gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljøbevissthet. Snø og vinter legger til rette for aking, ski, skøyter, lek og moro. Les mer om dette ved å klikke på bildet.

 • Opplæring i publisering på skolens hjemmeside

  Per dags dato er hjemmesidene til de ulike skolene lite intuitivt og brukervennlig. Informasjonen som ligger på hjemmesidene er ikke oppdatert og lite relevant. Døli skole er med på pilotering av ny hjemmeside for skolene i Ullensaker. Les mer om dette ved å klikke på bildet.

 • 3. trinn på tur til akebakken ved Miltangen

  Det anbefales at barn og unge er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag for å sikre god helse. På Døli skole er fysisk aktivitet og lek fortsatt en viktig del av elevenes skolehverdag.

 • Foreldremøter på 1.-6. trinn vår 2023

  Et godt samarbeid mellom hjem og skole er positivt for elevenes læringsutbytte og trivsel. Døli skole ønsker gode foreldremøter med tett, god og meningsfylt dialog mellom skolen og foresatte. Derfor gjentar vi suksessen med måten vi organiserte foreldremøtene sist.

 • Melvin og den store forbannelsen.

  Et av kompetansemålene etter 4. trinn i norsk er at elevene skal kunne lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven.

 • Aktiv læring

  Det er forsket på sammenheng mellom aktivitet og læring i mange år. Resultatene har vist at aktive barn lærer bedre. Med fysisk aktiv læring stimuleres hjernen, slik at eleven deltar mer våkent og aktivt i læringsprosessen.

 • Vi oppfordrer foresatte til å la elevene gå eller sykle til skolen!

  Vi har store utfordringer på morgenen i tidsrom 08:15-08:40. Det er veldig mye biltrafikk ved skolestart som skaper farlige situasjoner for våre elever. Det blir også parkert biler på fortau, og i inn- og utkjørsel til parkeringsplassen.

 • 7. trinn på Nordbytjernet

  7.trinn besøkte Nordbytjernet i uke 4. Dagen ble brukt til å lage bål, ake og sosialisere på tvers av de to klassene.

 • 100 dager på skolen

  Forrige fredag var det stor feiring på 1. klassetrinnet. Vi feiret 100- dager på skolen. Noen av førsteklassingen hadde kledd seg ut som hundreåring, med ulike hatter, barter, kjepp, og bukseseler.

 • Uteskole med 6. trinn

  6. trinn ved Døli skole bruker uteskole jevnlig i undervisningen. Nå på nyåret tok vi turen til Romsaasparken med tema matematikk og sosial samhandling. I matematikk fikk elevene oppgaver hvor de skulle lage geometriske figurer som trekanter, firkanter eller sirkel ved hjelp av pinner eller snø. Her måtte de forklare hvilke egenskaper hver figur har, samt beregne både omkrets og areal.

 • God jul og godt nytt år

  Julen nærmer seg og vi ser frem til høytid og julefeiring.

 • Snø skaper magi på Døli

  Årets første snø kom til Døli 23.november i år. 4.trinn grep muligheten til å arbeide med volum i matematikk ute i skolegården.

 • Siste skoledag: Felles juletregang og juleavslutning

  Onsdag 21. desember 2022 kl. 08.00 – 12.00 er det felles juletregang og avslutning for alle elevene på Døli skole.

 • Julegudstjeneste og alternativt likeverdig opplegg

  Etter drøfting i plangruppen har vi valgt å ikke legge til rette for gjennomføring av julegudstjenesten i år. Behovet for å tilby et likeverdig alternativt tilbud på skolen faller derfor også bort.

 • Morgensamling 5. trinn

  Skolens markering rundt psykisk helse

 • Hva er egentlig PU-tid (pedagogisk utviklingstid)?

  Hva er PU-tid? Temaer som lærerne jobber med i PU-tid kan være læreplanarbeid, deling av god undervisningspraksis, refleksjons- og drøftingscaser om §9A, systematisk elevoppfølgingsarbeid, analyse av læringsresultater, utvikling av gode rutiner/retningslinjer mm.


Publisert: 15.11.2022 13:09
Sist endret: 13.12.2022 14:58