• Oversikt over ansatte skoleåret 2024-2025

  Da er oversikten over ansatte skoleåret 2024-2025 på Døli skole klar. Vi har fått på plass alle pedagogene. Per dags dato mangler vi fortsatt en avdelingsleder på 1.-3. trinn.

 • Førskoledag - Fra eldst til yngst 3

  Fredag 07.06.24 var det førskoledag for skolestarterne. Det var mange glade og spente barn som møtte opp på Døli skole sammen med sine foreldre. Førskoledagen er en viktig del av barnas overgang fra barnehage til skole, og er det siste av i alt tre opplegg i vårt program "Fra eldst til yngst".

 • Skog og vann

  Torsdag denne uken var 5.trinn på Døli skole på besøk hos Norsk skogmuseum i Elverum. Her deltok vi på temadagen skog og vann.

 • Friidrettsdag på mellomtrinnet

  Mellomtrinnet på Døli skole arrangerte friidrettsdag på stadion i dag fredag 31.mai. Det var en fantastisk dag med sol og mange nye opplevelser og læring.

 • Gratulerer med dagen!

  16. mai er skolens egen "17. mai-dag". Da øver vi på å lese tale, synge, danse og gå i tog. Etter at vi har øvd blir det felles lek, pølse og is ute i skolegården, før vi avslutter dagen i klassen med å forberede oss til den virkelige store dagen.

 • Program for 17. mai-feiring på Døli skole er klar!

  Solen har meldt sin ankomst og vi gleder oss til en strålende 17. mai-fest på Døli skole. Kom og bli med på en dag fylt med morsomme aktiviteter, herlig mat og loddsalg med flotte premier. Det blir salg av is, pølser, brus og kaffe, samt et fristende utvalg av deilige kaker.

 • Nettsikkerhet på læringsbrett

  Som dere er kjent med, har kommunen satt i gang et arbeid for å øke sikkerheten for elevene når de jobber med skolearbeid på læringsbrett og pc. Her kommer en oppdatering på hva som er gjort etter at den tekniske feilen med filteret ble avdekket.

 • 16. mai-arrangement på Døli skole

  Torsdag 16. mai er det klart for skolens egen 17. mai-feiring på Døli skole. Hvert år arrangerer vi ulike fellesarrangementer for å styrke skolefellesskapet, samholdet, identiteten og stoltheten på skolen vår.

 • FAU inviterer til 17. mai-feiring på Døli skole

  FAU Døli ønsker å invitere alle til en strålende 17. mai-fest på Døli skole! Bli med på en dag fylt med morsomme aktiviteter, herlig mat og loddsalg med flotte premier. Det blir salg av is, pølser, brus og kaffe, samt et fristende utvalg av deilige kaker. Kom og bli med, la oss gjøre dette arrangementet til en stor, flott og stolt tradisjon hos oss!

 • Kyllingprosjekt

  Kyllingprosjektet i 4B: Mandag 8. april 2024 (en dag før vi trodde) kom vi på skolen og oppdaget en liten sprekk i noen av eggene. Dette hadde vi lest at skulle være vanlig dagen før. Men jammen satte ikke to av kyllingene i gang med å kjempe seg ut av egget allerede!

 • ID-fest på Døli skole nærmiljøsenter for å bygge bro

  10. april 2024 arrangerte Afshin og Jannicke sammen med en gruppe engasjerte foresatte ID-fest for alle elever, foresatte og ansatte på Døli skole nærmiljøsenter. I følge festarrangøren var dette en fin anledning til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av klasser og trinn, og i tillegg bygge bro og forståelse for hverandre og for det kulturelle mangfoldet vi har på skolen. Arrangementet var ment som en sosial tilstelning hvor ALLE ble invitert til sosial hygge og bygging av vennskap. En flott anledning til å styrke stolthet og samhold på skolen vår.

 • EID-fest for alle på Døli skole nærmiljøsenter!

  Er du nysgjerrig på hva EID er? Vi er foresatte på Døli skole som ønsker å invitere alle foresatte, elever og ansatte til EID-feiring. Ta på finstasen og vær med å feire felleskapet! Alle hjertelig velkommen! Vi har fått bekreftet at NRK kommer, kommer dere?

 • Hyggelig påskemåltid

  Påskekos og felles aktiviteter i klassen styrker klassefellesskap og samhørighet blant elevene, og kan bidra til skape et mer inkluderende, trygt og godt klassemiljø.

 • Utrop brøt god presseskikk

  Pressens Faglige Utvalg (PFU) har felt Utrop på Vær Varsom-plakatens punkt 3.7, 4.8 og 4.14.

 • Prosjekt kylling på 4. trinn

  Henrik i 4B vant slagordkonkurransen under skolens språkkampanje i høst 2023. Slagordet «SNAKK OPP, IKKE NED», ble belønnet med 500 kroner til klassen. Henrik foreslo å kjøpe egg som vi kunne klekke ut i klassen for pengene.

 • Bli med på Forskerfabrikken sommerskole i Ullensaker

  Vår sommerskole er stappfull av forskeropplevelser barnet ditt sent vil glemme. Gjennom en actionfylt uke skal vi gjøre massevis av spennende eksperimenter og ha det skikkelig gøy! Barna får jobbe som ekte forskere og bruke kreativiteten når de løser morsomme oppgaver med andre, både ute og inne.

 • Filter på læringsbrett og PC

  Som vi beskrev i informasjonen som gikk ut til alle foreldre i februar, har kommunen satt i gang et arbeid for å øke sikkerheten for elevene når de jobber med skolearbeid på læringsbrett og pc.

 • Klassevenner på 3. trinn

  På 3. trinn er alle opptatt av at vi skal ha det trygt og godt på skolen. Denne uken har vi jobbet med begrepet «klassevenner». Vi har sett på filmen «venner på skolen» og har skrevet tekster om å være klassevenner.

 • Velkommen til Døli skole for skolestartere høst 2024!

  Døli skole ønsker å legge til rette for at skolestarten skal bli så god som mulig. Målet er å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, samt ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte. Dette gjør vi gjennom kommunens plan «Fra eldst til yngst».

 • Premieutdeling med storfint besøk

  Takk for storfint besøk av ordfører Ståle Lien Hansen, juryleder Egil Nyhus og prosjektleder Tonje Algarheim som kom til Døli skole nærmiljøsenter for å dele ut premier til vinnerne av tegnekonkurransen. Da er vi enda et skritt nærmere "Drømmeskolegården".

 • Kåring av vinnere i dag!

  I dag fredag 1. mars skal vi kåre tre vinnere av tegnekonkurransen kl. 11.30 i skolegården. Ordfører Ståle Lien Hansen kommer. Juryformann Egil Nyhus kommer. Prosjektleder nærmiljøsenter Tonje Algarheim kommer. Kommer du?

 • Foreldremøter våren 2024

  Velkommen til foreldremøter på Døli skole våren 2024! Vi ønsker å få til et samarbeid mellom skole og hjem som bærer preg av felles mål, gjensidig forpliktelse og medvirkning. Fellestema denne våren er: UGREI HENDELSE ELLER SYSTEMATISK MOBBING?

 • Kåring av vinnere til tegnekonkurransen!

  Da har alle klassene levert inn sine bidrag til idemyldring rundt hvordan skolegården på Døli skole skal utvikles til å bli et nærmiljøanlegg. Med FAU og elevrådet i spissen og inspirasjon fra Egil Nyhus har elevene tegnet sin drømmeskolegård og hva de ønsker at den skal romme. Ordfører Ståle Lien Hansen kommer til Døli skole fredag 1. mars for å dele ut premiene.

 • Vinteraktivitetsdag 2024

  Døli skole arrangerte vinteraktivitetsdag rett før vinterferien. Det var to fantastiske dager fylt med ulike aktiviteter som ski, aking skøyting, lek, snømannbygging, pølsegrilling, glede og felleskapsopplevelser gjennom hele dagen.

 • Positiv særbehandling av 1. trinn - hvilken effekt har det på elevenes læring?

  I en delrapport om seksårsreformen påpeker forskerne at man ikke er i mål med lek som en viktigere del av skolen. Leken gis ikke noen tydelig og definert plass i de første årstrinnene i skolen. Lek i begynneropplæringen har i norsk skole stort sett handlet om den aktiviteten som foregår i friminuttene. Lekens egenverdi blir ikke sett. Kan dette være en av grunnene til at vi ikke har lykkes helt med seksåringene i skolen?

 • Basketball er for alle på Døli skole

  Hver tirsdag og torsdag får elevene på Døli skole mulighet til å spille basketball gratis med instruktører fra Jessheim Troopers Basketballklubb. Dette er et av tiltakene i pilotprosjektet "Nærmiljøsenter med skole som arena" i Ullensaker kommune. Alle elever som deltar på basketballtreningen har fått en gratis t-skjorte med "Basketball er for alle på Døli skole" på trykk.

 • Besøk av DKS

  Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Mandag 12.02.24 var det 4. trinnets tur til å få besøk av DKS.

 • Ullensakerskolens aften

  I samarbeid med Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) og skolenes FAU inviterer vi til foreldrekveld for alle foresatte i hvert ungdomsskoleområde. Først ut er skolene i Allergot-området Allergot, Skogmo og Døli. Arrangementet foregår i auditoriet på Gystadmarka ungdomsskole tirsdag 27.02.24 kl 18.00-20.30.

 • 7. trinn på Allergot ungdomsskole

  7. trinnet har de to siste ukene vært på Allergot ungdomsskole. Det har vært spennende og fine dager med en flott gjeng som har gjort det beste ut av situasjonen.

 • Da er vi i gang!

  Mandag 22.01.24 sparket Døli FAU og Egil Nyhus (avistegner, illustratør og barnebokforfatter) i gang en tegnekonkurranse for hele skolen. Elevene fikk i oppdrag å tegne drømmeskolegården sin. De fikk masse inspirasjon etter tegneforedraget og gikk i gang med å tegne mange spennende forslag til ny skolegård.

 • TEGNEKONKURRANSE

  Med DØLI FAU og Egil Nyhus i spissen settes det nå i gang en tegnekonkurranse på Døli skole for å bidra til å utvikle skolegården til et nærmiljøanlegg.

 • Arbeidsgruppe for nærmiljøsenter på Døli skole har blitt opprettet

  Gruppen består av prosjektleder, FAU-representanter og representanter fra skolens ledelse. Tirsdag 9. januar 2024 hadde arbeidsgruppen sitt første møte.

 • Kuldegrense og utetid ved Døli skole

  Det finnes ingen nasjonale anbefalinger eller kommunale føringer i Ullensaker for å sikre at utetiden for våre elever er både givende og trygg, selv under streng kulde. Som en hovedregel er vi ute uansett vær, og det er derfor viktig at foreldrene tar ansvar for at barna er godt kledd med ull innerst og i tillegg har varme vinterklær tilgjengelig i garderoben.

 • God jul fra små og store på Døli skole!

  Siste skoledag hadde vi felles juletregang, kåring av vinnere fra ulike konkurranser og kos i klasserommet. Se film: "En liten julehilsen fra små og store på Døli skole".

 • De to siste skoledagene før juleferien

  Her finner dere informasjon om de to siste skoledagene før juleferien. Legg merke til at alle elevene starter kl. 08.00 og slutter kl. 12.30 (1.-3. trinn)/13.00 (4.-7. trinn) siste skoledag. SFO åpner kl. 12.30 denne dagen. Første skoledag etter juleferien er onsdag 3. januar 2024. Elevene starter til vanlig tid.

 • 2. trinn forbereder seg til jul!

  På 2. trinn har det vært en spennende uke. Vi forbereder oss til juleavslutning og vi har så smått begynt å lage litt julehemmeligheter.

 • Desemberoversikt

  Desember er en hyggelig førjulstid med mange aktiviteter, opplevelser og juletradisjoner. Legg merke til at siste skoledag tirsdag 19.12.23 starter alle elever kl. 08.00. Elevene på 1.-3. trinn slutter kl. 12.30 og elevene på 4.-7. trinn slutter kl. 13.00 denne dagen. SFO åpner kl. 12.30. Her er en oversikt over noe av det som skjer på Døli skole.

 • Godt oppmøte og fantastisk engasjement!

  Døli skole er med i en pilot for å utvikle nærmiljøsenter med skole som arena. Torsdag 30.11.23 ble det arrangert en workshop.

 • Invitasjon til workshop om nærmiljøsatsing på Døli skole 30.11.23

  Ønsker du å være med på å skape et bedre oppvekstmiljø for ditt barn? Skulle du ønske at det var flere lekeapparater i nærmiljøet, plass til å drive med ulike idretter, en møteplass i nærmiljøet der naboer og familier på tvers av generasjoner møtes for ulike sosiale opplevelser? Et sted der hvor mangfold, inkludering og felleskap er sentrale verdier for å bygge et sterkt og harmonisk nærmiljø? Da må du melde deg på. Husk at det nå du har mulighet til å påvirke!

 • 7. trinn på uteskole med fadderbarna

  7. trinn har vært med fadderbarna i 2. trinn på uteskole til Speiderhytta. Vi gikk sammen, over 100 barn og voksne! Vi koste oss med bål og pinnebrød som 7. trinn hadde med.

 • Taco på en tirsdag?

  Taco kan være et variert, sunt og næringsrikt måltid når den tilberedes med balanse og inkluderer sunne ingredienser. Ifølge elevene på SFO så kan vi spise taco hver dag så lenge det er sunt.

 • Foreldreundersøkelse 2023 Døli skole

  God dialog og konstruktiv tilbakemelding fra foresatte er avgjørende for at vi som jobber på Døli skole skal lykkes med utdannings- og danningsoppdraget vårt.

 • Mandala-kunst på 6. trinn

  Elevene i 6.trinn har den siste perioden jobbet med temaet kunst og natur i K&H. Til denne oppgaven skulle elevene male mønster på steiner som de selv hadde plukket i skolens nærområder. Resultatet er nydelig mandala-kunst malt med akrylmaling!

 • Trivselsledere på 5. trinnet

  På 5.trinn har vi denne uken startet opp et nytt prosjekt, hvor trivselslederne på trinnet har fått i ansvar for FYSAK timene. Trivselslederne har mange morsomme aktiviteter på lur, så dette har vært en kjempesuksess!

 • Kommende planleggingsdager

  Minner om at det er planleggingsdag fredag 17.11.23. Da holdes skolen og SFO stengt.

 • Nå blir Døli skole et nærmiljøsenter

  Det har vært utredet en stund, men nå lanserer Ullensaker kommune to skoler som pilotprosjekter for det som skal bli nærmiljøsenter og lim i lokalmiljøene våre.

 • Snorklipping med ordfører

  Vi er i gang med utvikling av vårt nærmiljøsenter. Fredag 20.10.23 besøkte ordfører Ståle Lien Hansen Døli skole for å klippe snor sammen med elevene. Dette er en markering for oppstart av pilotprosjektet.

 • SFO-spisesal og scene er åpnet!

  Som et ledd i nærmiljøsatsingen har vi nå rigget i stand en inkluderende møteplass for små og store på Døli skole. I første omgang skal lånet av skolens lokaler kun gjelde for foresatte og elever på skolen. Etter hvert ønsker vi å åpne opp skolens lokaler for hele nærmiljøet.

 • Folkehelsearbeid på Døli SFO

  Døli SFO skal være en helsefremmende arena der vi ønsker å gi elevene gode vaner tidlig i livet. Forskning viser at et mer næringsrikt SFO-måltid kan kompensere for avvikene fra de nasjonale anbefalingene i kostholdet til elevene.

 • Tema vennskap på 2. trinn

  Denne uken har vi hatt fokus på vennskap og på hvordan vi kan snakke hyggelig til hverandre.

 • Samarbeid mellom Døli skole og Jessheim Troopers basketball

  Vi har som mål å utvide vårt aktivitetstilbud på Døli SFO i forbindelse med vårt folkehelsearbeid. Vi har nå inngått et samarbeid med Jessheim Troopers Basketball. Dette er et gratistilbud som ikke bare vil gjelde for SFO, men også for elever på mellomtrinnet. Det er ingen påmelding. Bare å møte opp i gymsalen med innesko og vannflaske. Oppstart i uke 42.

 • Nærmiljøsatsing på Døli skole

  Tirsdag 25.09.23 ble første FAU-møtet avholdt på Døli skole. Prosjektleder for nærmiljøsatsingen ble invitert inn til møtet for å legge frem tanker rundt denne satsingen.

 • Presentasjon fra høstens foreldremøter

  Tusen takk for stort engasjement og godt oppmøte på høstens foreldremøter.

 • 7. trinn på leirskole

  7. trinn var på leirskole i uke 36. Dette var en uke full av nye inntrykk, masse aktiviteter og gode minner.

 • Innkalling til foreldremøte høst 2023

  Sted: Døli skole (felles oppstart i gymsalen og deretter gruppediskusjon i klassene). Tid: 18.00-20.00.

 • Nasjonale prøver på 5. trinn

  Formålet med nasjonale prøver er å gi lærerne kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultatene fra prøvene skal danne grunnlag for deres arbeid med å tilrettelegge og tilpasse deres undervisning til elevenes behov og faglig ståsted.

 • Konstituering avdelingsleder

  I påvente av ny avdelingsleder har Monica Ruud blitt konstituert som avdelingsleder. Hun vil sammen med baselederne Gunn Fjellstad og Christian Boye Ruud-Venneraasen ha ansvar for oppfølging og utvikling av Døli SFO.

 • Foreldremøter høsten 2023

  Hvis du som forelder engasjerer deg i ditt barns skolegang, vil barnet gjøre det bedre på skolen. Har du et godt forhold til skolen, øker det sjansen for at også barnet trives. Så, ja. Det gjelder ditt barn. Derfor er det kanskje årets viktigste møte?

 • Portretter fra sommerferien på 5. trinn

  På 5.trinn har vi jobbet med portretter fra sommerferien i kunst & håndverk. Elevene fikk i oppgave å tegne noe de hadde gjort i ferien, inn i brillene sine i et selvportrett.

 • Samarbeid mellom SFO-Døli og Jessheim bibliotek

  Døli SFO har dette skoleåret inngått et samarbeid med Jessheim bibliotek. Fra og med uke 37 vil vi hver tirsdag dra på besøk til Jessheim bibliotek med en gruppe elever. Elevene vil få presentert aktuelle bøker og høytlesning fra de ansatte på biblioteket. Vi har også satt av litt tid for elevene til å utforske og låne bøker fra biblioteket.

 • Skoleårets første uteskoledag for 4. trinn

  4.trinn var på sin første uteskole på tirsdag. Vi fikk en av de få soldagene denne måneden og det var topp stemning.

 • Da er vi i gang!

  Første skoledag er en spesiell dag for store og små på Døli skole. Forventningene er mange og ryggsekkene skal fylles med kunnskap, vennskap, lek, mestring og læring.

 • Hjertelig velkommen tilbake til Døli skole!

  Vi håper alle har hatt en fin sommerferie og ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til Døli skole!

 • Første skoledag etter sommerferien

  Første skoledag etter sommerferien er torsdag 17. august 2023. Elevene på 2.-7. trinn starter kl. 08:30. Våre nye førsteklassingene starter kl. 09:30.

 • Planleggingsdager skoleår 2023-2024

  Planleggingsdager brukes til planlegging og utviklingsarbeid. Samtidig gir disse dagene ansatte tid og rom til mer omfattende samarbeid, refleksjon, faglig påfyll og kompetanseheving.

 • Endring i skolens ledelse

  Avdelingsleder Arne Skaar har fått ny jobb som rektor på Maura skole i Nannestad kommune. Han har siste arbeidsdag på Døli skole fredag 23. juni 2023. Vi er glad på Arnes vegne og ønsker han masse til lykke med den nye, spennende og viktige jobben!

 • Endring i elevenes timeplan fra og med skoleår 2023-2024

  Fra og med skoleår 2023-2024 gjør vi små endringer i elevenes timeplan. Som følge av dette vil de få endret sluttidspunktet på enkelte dager.

 • Siste skoledag før sommerferien

  Siste skoledag før sommerferien er fredag 16.06.23. Alle elever starter 08.30 og slutter 13.00 denne dagen. Vi starter dagen med felles oppstart i skolegården. Elevene skal ikke ha med seg brus, godteri, kaker og lignende. Elevene vil få is på slutten av dagen.

 • Oversikt over ansatte på Døli skole skoleåret 2023-2024

  Med forbehold om endring legges nå oversikt over ansatte på de ulike trinnene for neste skoleår ut. Oversikten kan bli endret helt fram til skolestart.

 • Døli skole beholdes som i dag

  I begynnelsen av mai 2023 ble det endelig vedtatt en utbyggingsplan av skoler i Ullensaker kommune til en investeringsramme på nær to milliarder kroner. For Døli skole sin del vil skolen beholdes som i dag.

 • Gratis sommeraktiviteter for 4.-7. trinn

  Ullensaker kommune inviterer barn og unge til gratis sommeraktiviteter i sommerferien. Målgruppen for tilbudet er barn som skal begynne i 5.trinn til høsten (f.2013) og ungdom opp til 20 år. Sommeraktivitetene skal være en arena der barn og ungdom kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie.

 • Omforente kriterier for klasseinndeling og klassesammenslåing

  For å ha klasserom til alle klassene ved skolestart 2023/2024, har vi valgt å slå sammen klasser på to trinn. Klassene som slås sammen er årets 1. og 2. trinn. Ledelsen har i samarbeid med FAU og Elevrådet utarbeidet omforente kriterier for klasseinndeling og klassesammenslåing.

 • Program 17. mai - Døli skole

  Program for feiring av 17. mai på Døli skole er klar. Oppmøte til barnetoget kl 09.45 på rådhusplassen. Barnetoget har et stopp ved Gjestad bo og aktivitetssenter hvor det blir korpsmusikk og taler for dagen. Barna får utdelt boller og jus på Gjestad. NB! Retur for barnetoget til Døli skole går gjennom Romsåsparken.

 • Skolens egen 17. mai-feiring tirsdag 16. mai

  Tirsdag 16. mai skal vi øve oss på å gå i tog, synge 17. mai-sanger, pynte og gjøre oss klar til den store dagen. Vi tyvstarter feiringen av den store dagen med å arrangere vår egen 17. mai-dag på skolen.

 • Vi forbereder oss til 17. mai

  17. mai nærmer seg igjen, og på Døli skole er det mange elever som gleder seg. Vi øver på 17. mai-sanger, lærer om hvorfor vi feirer 17. mai, lager norske flagg og 17. mai-pynt, m.m.

 • Status sak om ny ungdomsskole og økt barneskolekapasitet

  Saken om ny ungdomsskole og økt barneskolekapasitet skal opp til behandling i HSB den 18. april og den 9. mai i Kommunestyret.

 • God påske!

  Det har vært en kald og vinterlig mars. Hestehoven har så vidt rukket å stikke frem før kuldegraden og snøen igjen meldte sin fykende ankomst. Nå er det snart april. Dagene blir lengre, solen står høyere på himmelen og temperaturen begynner å stige.

 • Påskeeggjakt på 3. trinn

  Tirsdag i uken før påskeferien valgte lærerne på 3. trinnet å flytte matematikkundervisningen utendørs for å gi elevene en annerledes og mer variert skoledag. Læring i matematikk ble kombinert med bevegelser, fysisk aktivitet og lek. Dette åpnet for kreativ tenkning og spennende diskusjoner blant elevene på 3. trinnet.

 • Oppfølging av foreldremøter våren 2023

  Våren 2023 ble det gjennomført foreldremøter på 1.-6. trinn. Møtene var todelt, først med et felles faglig innlegg ved læringsmiljøveilederne fra Pedagogisk senter og deretter gruppediskusjon blant foreldrene i klassen.

 • Batterijakten

  4. trinn på Døli skole deltar på batterijakten som startet 13. mars og varer helt til 2. april. Temaet for tredje og siste uke er miljøvennlige oppfinnelser, og ukesoppdraget er å være miljøoppfinnere!

 • Innebandy på SFO Døli

  SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. SFO skal legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. Døli SFO har inngått et samarbeid med Ull/Kisa Innebandy.

 • Vil du være med på å bygge fremtidens skole?

  Hvis du vil være i en fremtidsrettet skole hvor din kompetanse teller, da er Døli skole kanskje ditt neste steg? Hvis du er modig, endringsdyktig og raus, og samtidig ønsker innflytelse og har ambisjoner om å gjøre en reell forskjell for elevene, vil du passe inn hos oss. Vi søker nye pedagoger.

 • Faseoverganger i naturfag

  Vi på 6. trinn har om faseoverganger i naturfag. Vi har studert hvordan stoffer kan endre seg ved ulike temperaturer, hvor de kan være i 3 forskjellige former. Det er fast, flytende og i gassform. Vann er lett å jobbe med, hvor vi blant annet har sett på hvordan få en isbit til å smelte raskest mulig bare ved hjelp av kroppen.

 • Utegym med 4. trinn

  Utegym og uteaktivitet gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljøbevissthet. Snø og vinter legger til rette for aking, ski, skøyter, lek og moro.

 • Opplæring i publisering på skolens hjemmeside

  Per dags dato er hjemmesidene til de ulike skolene lite intuitivt og brukervennlig. Informasjonen som ligger på hjemmesidene er ikke oppdatert og lite relevant. Døli skole er med på pilotering av ny hjemmeside for skolene i Ullensaker.

 • 3. trinn på tur til akebakken ved Miltangen

  Det anbefales at barn og unge er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag for å sikre god helse. På Døli skole er fysisk aktivitet og lek fortsatt en viktig del av elevenes skolehverdag.

 • Foreldremøter på 1.-6. trinn vår 2023

  Et godt samarbeid mellom hjem og skole er positivt for elevenes læringsutbytte og trivsel. Døli skole ønsker gode foreldremøter med tett, god og meningsfylt dialog mellom skolen og foresatte. Derfor gjentar vi suksessen med måten vi organiserte foreldremøtene sist.

 • Melvin og den store forbannelsen.

  Et av kompetansemålene etter 4. trinn i norsk er at elevene skal kunne lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven.

 • Aktiv læring

  Det er forsket på sammenheng mellom aktivitet og læring i mange år. Resultatene har vist at aktive barn lærer bedre. Med fysisk aktiv læring stimuleres hjernen, slik at eleven deltar mer våkent og aktivt i læringsprosessen.

 • Vi oppfordrer foresatte til å la elevene gå eller sykle til skolen!

  Vi har store utfordringer på morgenen i tidsrom 08:15-08:40. Det er veldig mye biltrafikk ved skolestart som skaper farlige situasjoner for våre elever. Det blir også parkert biler på fortau, og i inn- og utkjørsel til parkeringsplassen.

 • 7. trinn på Nordbytjernet

  7.trinn besøkte Nordbytjernet i uke 4. Dagen ble brukt til å lage bål, ake og sosialisere på tvers av de to klassene.

 • 100 dager på skolen

  Forrige fredag var det stor feiring på 1. klassetrinnet. Vi feiret 100- dager på skolen. Noen av førsteklassingen hadde kledd seg ut som hundreåring, med ulike hatter, barter, kjepp, og bukseseler.

 • Uteskole med 6. trinn

  6. trinn ved Døli skole bruker uteskole jevnlig i undervisningen. Nå på nyåret tok vi turen til Romsaasparken med tema matematikk og sosial samhandling. I matematikk fikk elevene oppgaver hvor de skulle lage geometriske figurer som trekanter, firkanter eller sirkel ved hjelp av pinner eller snø. Her måtte de forklare hvilke egenskaper hver figur har, samt beregne både omkrets og areal.

 • God jul og godt nytt år

  Julen nærmer seg og vi ser frem til høytid og julefeiring.

 • Snø skaper magi på Døli

  Årets første snø kom til Døli 23.november i år. 4.trinn grep muligheten til å arbeide med volum i matematikk ute i skolegården.

 • Siste skoledag: Felles juletregang og juleavslutning

  Onsdag 21. desember 2022 kl. 08.00 – 12.00 er det felles juletregang og avslutning for alle elevene på Døli skole.

 • Julegudstjeneste og alternativt likeverdig opplegg

  Etter drøfting i plangruppen har vi valgt å ikke legge til rette for gjennomføring av julegudstjenesten i år. Behovet for å tilby et likeverdig alternativt tilbud på skolen faller derfor også bort.

 • Morgensamling 5. trinn

  Skolens markering rundt psykisk helse

 • Hva er egentlig PU-tid (pedagogisk utviklingstid)?

  Hva er PU-tid? Temaer som lærerne jobber med i PU-tid kan være læreplanarbeid, deling av god undervisningspraksis, refleksjons- og drøftingscaser om §9A, systematisk elevoppfølgingsarbeid, analyse av læringsresultater, utvikling av gode rutiner/retningslinjer mm.


Publisert: 15.11.2022 13:09
Sist endret: 26.05.2023 10:58