I følge Barnevakten.no er økt skjermbruk kilden til stygg språkbruk blant elever. Fra 5. trinn er det mer vanlig med stygg språkbruk blant elever på barnetrinnet, men vi har også registrert en del stygg språkbruk blant de yngste elevene på Døli skole.

Før gjennomføring av foreldremøtene fikk alle kontaktlærerne i oppdrag å snakke med elevene om stygg språkbruk. Negative ord som elevene hadde hørt ble samlet i en ordsky. Ordskyen ble presentert på foreldremøtene som utgangspunkt for gruppediskusjon i de ulike klassene.

Her er en sammenfatning av gruppediskusjonene: Oppsummering av spørsmål foreldremøte våren 2023.pdf

Skolemiljøteamet vil i samarbeid med Elevrådet følge opp dette arbeidet med en Språkkampanje på Døli skole våren 2023.

Ler mer om stygg språkbruk på Barmevakten.no her: Økt skjermbruk er kilde til stygg språkbruk | Barnevakten


Publisert: 28.03.2023 16:36
Sist endret: 19.05.2023 14:55